Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Czasopismo Cellular & Molecular Biology Letters z najwyższym IF w Polsce!

Z radością i przyjemnością przekazujemy informację, że czasopismo Cellular & Molecular Biology Letters, którego redakcja mieści się na naszym Wydziale, kolejny raz osiągnęło wzrost wskaźnika Impact Factor – 9,2 (pięcioletni IF: 8,1) – pozostając w czołówce wśród periodyków wydawanych na świecie w dziedzinach związanych z biochemią i molekularną biologią komórki i osiągając najwyższy wynik pośród wszystkim czasopism wydawanych w Polsce.

Aktualnie CMBL jest jedynym polskim czasopismem będącym w prestiżowym pierwszym decylu (D1), wraz z takimi tytułami jak Cell Reports (IF 7,5), EMBO Journal (IF 9,4) i EMBO Reports (IF 7,4) i specjalistycznymi czasopismami z grupy Nature, zajmując miejsca w pierwszej 30 w obydwu kategoriach, w których jest indeksowane:
Według szczegółowego rankingu wskaźnika Impact Factor – opublikowanego na stronie Journal Citation Reports – pośród czasopism w kategorii Biochemistry & Molecular Biology CMBL zajmuje miejsce 27/313, a w kategorii Cell Biology 29/205.

Gratulujemy Redakcji i zachęcamy do lektury – wszystkie artykuły opublikowane w Cellular & Molecular Biology Letters dostępne są w Open Access.

Aktualności