Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

"Cellular and Molecular Biology Letters" ze znaczącym wzrostem wartości IF

Clarivate Analytics opublikowała wydanie Journal Citation Reports za rok 2018 a w nim współczynniki wpływu (Impact Factor) dla poszczególnych czasopism.
W tym roku nasze czasopismo, Cellular and Molecular Biology Letters uzyskało znacząco wysoką wartość tego współczynnika, mianowicie: 3,367, a tzw. pięcioletni „Impact Factor”: 2,216.

W imieniu Redakcji zapraszam wszystkie Koleżanki i Kolegów do publikacji w naszym czasopiśmie.

Aleksander F. Sikorski,
Redaktor

Aktualności