Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Biochemiczne podstawy zdrowia

Narastające zjawisko antybiotykooporności każe naukowcom zastanawiać się nad mechanizmem działania tych związków na komórki bakteryjne, sposobami nabywania przez bakterie oporności na nie oraz potencjalnym rozwojem nowych, alternatywnych metod walki z mikroorganizmami. Kolejny wykład z cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia” będzie poświęcony tym zagadnieniom.

Zapraszamy.

Aktualności