Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Bezpłatne szkolenie dla studentów

„Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka” –
bezpłatne szkolenie dla studentów

  • Chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą uruchamiania własnej działalności gospodarczej?
  • Chcesz wiedzieć z jakiego rodzaju wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy?
  • Chcesz nauczyć się samodzielnie opracowywać biznes plan?
  • Chcesz poznać regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej (patenty, licencje)?

Szczegóły na plakacie

Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie dla studentów Wydziałów: Biotechnologii, Matematyki i Informatyki,
Fizyki i Astronomii, Chemii, Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering

Terminy:

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:  sala U4 (Uniwersalna 4) w budynku Wydziału Chemii UWr, ul. Joliot Curie 14

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie realizowane w ramach Projektu Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności