Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

"Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka" - bezpłatne szkolenie dla studentów

przedsiebiorczosc

  • Chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą uruchamiania własnej działalności gospodarczej?
  • Chcesz wiedzieć z jakiego rodzaju wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy?
  • Chcesz nauczyć się samodzielnie opracowywać biznes plan?
  • Chcesz poznać regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej (patenty, licencje)?

Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie dla studentów Wydziałów: Biotechnologii, Matematyki i Informatyki, Fizyki i Astronomii, Chemii, Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering

Terminy:

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

Miejsce: sala szkoleniowa 114, ul. Szczytnicka 11, Uniwersytet Wrocławski

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie realizowane w ramach Projektu Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności