Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dodatkowa rekrutacja

Harmonogram rekrutacji:

05.09.2013r. – rozpoczęcie rejestracji
16.09.2013r. – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
17.09.2013r. – egzamin tylko dla kandydatów ze starą maturą, godz. 11.00, sala wykładowa, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a
18.09.2013r. – ogłoszenie listy kandydatów do przyjęcia
19-20.09.2013r. oraz 23.09.2013r. – przyjmowanie dokumentów (należy dodatkowo dołączyć dowód opłaty rekrutacyjnej)
24.09.2013r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Biotechnologii
ul. Kuźnicza 35, pok. 3
Wrocław
godz. 9.00-15.00

Aktualności