Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

#bezpiecznie na Uniwersytecie Wrocławskim

bezpiecznie600

8 kwietnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wystartuje cykl spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi. Inauguracyjne zajęcia będą poświęcone kryminalnym zagadkom Wrocławia.

Głównym celem nowego cyklu #bezpiecznie – organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski wspólnie z Komendą Miejską Policji, Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Centrum Ratownictwa – jest uświadomienie studentom zagrożeń, jakie mogą czyhać na nich we współczesnym świecie. Prowadzący zajęcia opowiedzą m.in. o narkotykach i dopalaczach, oszustwach z użyciem nowoczesnych technologii, terroryzmie czy handlu ludźmi.

Uroczystą inaugurację cyklu zaplanowano na 8 kwietnia. Rozpocznie się ona o godz. 10.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 2D). Po części oficjalnej, z udziałem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Komendanta Straży Granicznej, odbędą się pierwsze zajęcia – „Kryminalny Wrocław”.

Podczas spotkania, które poprowadzi nadkomisarz Edward Polakiewicz z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, studenci dowiedzą się, na czym polega kryminalistyczne badania miejsca zdarzenia. Na początku zajęć zostanie odegrana scenka, a następnie do akcji wkroczą technicy, którzy omówią poszczególne etapy oględzin miejsca przestępstwa i sposoby zabezpieczenia śladów. Na pytania uczestników odpowiedzą także biegli.

Kolejne spotkania odbędą się na terenie Kampusu Grunwaldzkiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Kampusu Koszarowa. Ich tematy to „Praca i kariera w służbach mundurowych”/„Active Shooter”/„Nielegalna migracja” (22.04, godz. 10.00-14:30, Kampus Grunwaldzki), „Oszustwa przy użyciu nowoczesnych technologii”/„Dopalacze i narkotyki” (13.05, godz. 10.00-14.00, Kampus Koszarowa) oraz „Problematyka bezpieczeństwa w socjologicznej perspektywie”/„Zagrożenia terrorystyczne – bezpieczny student”/„Handel ludźmi” (godz. 10.00-14:30, Kampus Koszarowa).

Więcej szczegółów podamy wkrótce. Już teraz można zgłaszać chęć udziału w pierwszych zajęciach z cyklu, które odbędą się 8 kwietnia.

(zapisy na stronie internetowej: careers.uni.wroc.pl/pl/wydarzenie/389/).

 

Aktualności