Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda PTG

dyplom ZBMK

Zespół autorów z Wydziału Biotechnologii otrzymał  nagrodę  PTG  za najlepszą oryginalną pracę  pt. „Silencing of nuclear RPS10 gene encoding mitochondrial  ribosomal protein alters translation in Arabidopsis mitochondria” opublikowaną w PLANT CELL 25: 1855-1867 w roku 2013 z  dziedziny genetyki roślin.

Aktualności