Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursie na granty wewnętrzne w ramach Programu IDUB

Z przyjemnością informujemy, iż pracownicy Wydziału Biotechnologii: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz (Zakład Patologii Komórki) oraz dr Marcin Wolański (Zakład Mikrobiologii Molekularnej) zostali laureatami III edycji konkursu na granty wewnętrzne w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB):

  • „Identyfikacja metabolitów zaangażowanych w interakcje pomiędzy komórkami raka jelita grubego a adipocytami obecnymi w mikrośrodowisku nowotworu / Identification of metabolites engaged in the interactions between colorectal cancer cells and adipocytes in the tumor microenvironment” – dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz, Zakład Patologii Komórki.
  • „Analiza wpływu wybranych regulatorów transkrypcyjnych klastra genów biosyntezy chloramfenikolu na poziom produkcji antybiotyku w mutantach Streptomyces venezuelae / Analysis of the influence of selected transcription regulators of the chloramphenicol biosynthetic gene cluster on the level of antibiotic production in Streptomyces venezuelae mutants” – dr Marcin Wolański, Zakład Mikrobiologii Molekularnej.

Serdecznie gratulujemy! 

Aktualności