Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Z przyjemnością publikujemy listę laureatów z naszego Wydziału wyróżnionych w konkursach w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

W II edycji konkursu na granty wewnętrzne, wybrane do finansowania zostały następujące projekty, które realizowane będą na naszym Wydziale:

  • „Opracowanie metodologii pomiarów oddziaływań metal-białko na poziomie pojedynczych molekuł” – dr Adam Pomorski, Zakład Chemii Biologicznej
  • „Wpływ mutacji w genie EMD i stresu oksydacyjnego na poziom podwójnych pęknięć w nici DNA oraz naprawę uszkodzeń w komórkach mięśniowych od pacjentów cierpiących na EDMD1” – dr Magdalena Machowska, Pracownia Białek Jądrowych
  • „Wpływ emeryny na zmiany w ekspresji genów podczas miogenezy” – dr Katarzyna Piekarowicz, Pracownia Białek Jądrowych
  • „Analiza bezpośrednich oddziaływań rekombinowanego białka CARMA1 z flotylinami w warunkach in vitro” – dr Agnieszka Biernatowska, Zakład Cytobiochemii
  • „Identyfikacja substratów Rrp1 – potencjalnej SUMO – zależnej ligazy ubikwityny” – dr hab. Dorota Dziadkowiec, Zakład Biotransformacji
  • „Indukowane starzeniem i oksydacją zmiany właściwości mechanicznych błon lipidowych” – dr inż. Domini Drabik, Zakład Cytobiochemii
  • „Określenie presji mutacyjnych w genomach bakteryjnych oraz badanie ich optymalności i znaczenia ewolucyjnego” – dr hab. Dorota Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki.

W I edycji konkursu na wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego laureatami w konkursie otwartym zostały dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr z Zakładu Inżynierii Białka i dr Anna Jaromin z Zakładu Lipidów i Liposomów, a w konkursie dla młodych badaczy: dr inż. Dominik Drabik z Zakładu Cytobiochemii, dr Katarzyna Piekarowicz z Pracowni Białek Jądrowych, mgr Aleksandra Czyrek z Zakładu Biotechnologii Białek i dr inż. Marcin Wolański z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.

Gratulujemy!

 

 

Aktualności