Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe

Podczas seminarium beda omawiane nastepujace zagadnienia:

1. Opracowanie zaawansowanych metod modelowania cząsteczek siRNA i kontroli ich skutków ubocznych

2. Opracowanie skutecznych metod oceny jakości WSBP z zastosowaniem RNAi.

3. Opracowanie skutecznych metod wyszukiwnia docelowych związków RNAi z eksperymentów WSBP.

4. Opracowanie atlasu RNAi zawierającego aktualne anotacje i metadane RNAi

Aktualności