Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureatka w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością przekazujemy informację, że dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr z Zakładu Inżynierii Białka, została beneficjentką nowego konkursu ogłoszonego przez NCN – CEUS-UNISONO – na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski.

Tytuł projektu: Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej.

Kwota finansowania: 1 593 600 zł.

Gratulujemy!

Aktualności