Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 13.02.2018.

13.02.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe, prowadzone w języku polskim: „Analiza funkcjonalna małego białka szoku cieplnego Hsp67Bc w układzie modelowym Drosophila melanogaster„.
Dr Jadwiga Jabłońska, Pracownia Białek Jądrowych.

Promotor: dr hab. Małgorzata Daczewska.
Promotor pomocniczy: dr Magda Dubińska-Magiera.
Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej,  Wydział Nauk Biologicznych.

Ultrastruktura agregatów zawierających GFP-Hsp67BcR126N w mięśniach somatycznych larw 3. stadium. Agregaty z amorficzną zawartością (obwiedzione żółtą przerywaną linią), ziarna glikogenu (żółte gwiazdki), skala 1µm; w rogu: struktura agregatu, mikroskopia konfokalna, autofluorescencja.

Ultrastruktura agregatów zawierających GFP-Hsp67BcR126N w mięśniach somatycznych larw 3. stadium. Agregaty z amorficzną zawartością (obwiedzione żółtą przerywaną linią), ziarna glikogenu (żółte gwiazdki), skala 1µm; w rogu: struktura agregatu, mikroskopia konfokalna, autofluorescencja.

 

Aktualności