Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dnia 18 listopada 2016 r. o godz.11:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Joanny Bober pt. „Wewnątrzkomórkowe białka partnerskie czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGF1)”.

Promotor prof. dr hab. Jacek Otlewski

Recenzenci

  • prof. dr hab. Joanna Cichy, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie Wydziału Biotechnologii

Aktualności