Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Cytobiochemii - Absolwenci

Absolwenci studiów doktoranckich 1994-2019

1. Alfred Palkowski. 1994. Hemina jako regulator intensywności inkorporacji znakowanej tymidyny i proliferacji komórek pochodzenia mieloidalnego i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.
2. Brygida Bisikirska. 1995. Spektrynopodobne białka występujące w komórkach bakterii i roślin.
3. Katarzyna Białkowska. 1995. Współzależność oddziaływań fosfolipidów i ankiryny ze spektryną. model ankiryna:PE.
4. Witold Diakowski. 1997. Oddziaływanie spektryny mózgowej z fosfolipidami błony.
5. Michał Lorenz. 1999. Spektryna roślin i bakterii.
6. Beata Hanus-Lorenz. 2001. Epitopy i motywy spektryny alfa są obecne w białkach komórek roślin, drożdży i sinic.
7. Anita Hryniewicz-Jankowska. 2003. Identyfikacja i charakterystyka miejsca oddziaływania spektryny erytrocytarnej z mono- i dwuwarstwami lipidowymi bogatymi w PE.
8. Patrycja Dubielecka. 2005. Badania zmian rozmieszczenia spektryny, ich regulacja oraz powiązanie z indukowaną chemioterapeutycznie apoptozą w limfocytach nowotworowych.
9. Katarzyna Stebelska. 2005. Wpływ rozmieszczenia aminofosfolipidów w błonie komórkowej na jej oddziaływania z kationowymi liposomami.
10. Ewa Bok. 2006. Funkcje domeny wiązania ankiryny spektryny nieerytrocytarnej i erytrocytarnej.
11. Dżamila Bogusławska. 2006. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów zachodniej Polski.
12. Paulina Wyrozumska. 2007. Lipidowe nośniki leków genetycznych w terapii genowej ostrych białaczek.
13. Aleksander Czogalla. 2007. Badania strukturalne domeny wiązania lipidów erytrocytarnej spektryny beta metodą ukierunkowanego znakowania spinowego.
14. Elżbieta Heger. 2008. Próba identyfikacji mutacji leżących u podstaw kilku przypadków dziedzicznych anemii hemolitycznych.
15. Michał Grzybek. 2008. Szkielet błony komórek mielo- i limfoidalnych w czasie chemioterapeutycznie indukowanej apoptozy.
16. Anna Chorzalska. 2009. Badania nad biologiczną rolą oddziaływań spektrynowych domen wiązania ankiryny z lipidami błon w układach modelowych oraz w błonach naturalnych i żywych komórkach.
17. Adam Kolondra. 2010. Konstrukcja i analiza funkcji domeny ankiryny erytrocytarnej odpowiadającej za wiązanie spektryny.
18. Agnieszka Łach. 2011. Rola białka MPP1 w organizacji tratw błonowych komórek erytroidalnych.
19. Marcin Wolny. 2011. Próba oceny mechanizmu wiązania lipidów (identyfikacja kluczowych reszt aminokwasowych) i jego fizjologicznej roli przez domenę wiązania ankiryny spektryny erytrocytarnej.
20. Leszek Kotula. 2013. Allosteryczna regulacja kinazy Abi poprzez białko Abi1 oraz jej znaczenie w przekazywaniu sygnałów w komórce.
21. Justyna Korycka. 2014. Identyfikacja produktów genów ZDHHC w komórkach hematopoetycznych oraz w komórkach nowotworowych pochodzenia hematopoetycznego i nabłonkowego. Wpływ białek DHHC na cykl komórkowy komórek erytroidalnych.
22. Joanna Podkalicka. 2014. Wpływ białka MPP1 na organizację tratw spoczynkowych w błonach komórkowych.
23. Justyna Meissner. 2014. Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi.
24. Monika Toporkiewicz. 2015. Liposomowy nośnik leku genetycznego przeznaczony do celowanej terapii nowotworów krwi.
25. Izabela Michalczyk. 2017. Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska.
26. Mohamed Elderdfi. 2018. Interaction of MPP1 with membrane lipids with respect to the regulation of lateral membrane organization
27. Lucyna Matusewicz. 2019. Immunoliposomowa forma simwastatyny jako potencjalny terapeutyk w leczeniu nowotworów zależnych od EGFR

28. Ambroise Wu. 2022. Role of ABCA1 transporter in the plasma membrane reorganization in mammalian cells.