Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Stypendia dla studentów

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Usos. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w dziekanacie  w pokoju nr 0.15 lub przesłać jego skan drogą mailową na katarzyna.kania@uwr.edu.pl.

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 2000 zł.

Młody Badacz 2020-2025

Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego – Młody Badacz 2020–2025.  Program przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego, zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako:

a) medaliści, laureaci i finaliści olimpiad;

b) kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje 

Pomoc materialna

Wniosek o pomoc materialną proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Stypendia o charakterze socjalnym w roku akademickim 2021/2022

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
  • Stypendium Rektora

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetów Wrocławskich

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Wzory oświadczeń:

Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Katarzyna Kania:
tel.: (+48) 71 375 29 95
e-mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl


Stypendium Rektora

WAŻNE INFORMACJE

Wniosek o stypendium Rektora proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow-stypendia-ministra/

Koordynatorem na Wydziale Biotechnologii jest Katarzyna Kania.

mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl