Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Stypendia dla studentów

Pomoc materialna

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium w semestrze letnim 2018/19

Stypendia o charakterze socjalnym  rok akademicki 2018/2019

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze letnim 2018/2019

Wysokość dochodu, o którym mowa w par. 12 ust.2 pkt c obowiązującego regulaminu

Zarządzenie Nr  88/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2016  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog dochodów utraconych i uzyskanych obowiązujący od 1 października 2016 r.

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się ustawa o świadczeniachlink do ustawy
Zmianie uległ katalog dochodów, o którym mowa w pkt 4 oraz art. 3 ust. 1a ww. ustawy (dodany został art. 30f ustawy o podatku dochodowym …). Zmiany dotyczą studentów, którzy będą składali wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych od 1 lutego 2016 r., w tym także wnioski-oświadczenia o dochodach na semestr letni.

Wzory oświadczeń:

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Katarzyna Kania:
tel.: (+48) 71 375 29 95
e-mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rok akademicki 2018/2019

Zasady nie zmieniły się od zeszłego roku

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Wnioski o stypendium ministra składa się w dziekanacie dwóch egzemplarzach!

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie do 20 września 2018 r. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

Archiwum

Stypendia w roku akademickim 2015/2016

Stypendia w roku akademickim 2016/2017