Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Stypendia dla studentów

Pomoc materialna

Wniosek o pomoc materialną proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Stypendia o charakterze socjalnym  rok akademicki 2020/2021

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
  • Stypendium Rektora

Zarządzenie nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 86/2019 Rektora z dnia 11 czerwca 2019 r. 

Zarządzenie Nr  86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Wzory oświadczeń:

Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Katarzyna Kania:
tel.: (+48) 71 375 29 95
e-mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl


Stypendium Rektora

WAŻNE INFORMACJE

Terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow-stypendia-ministra/

Koordynatorem na Wydziale Biotechnologii jest Katarzyna Kania.

mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl