Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Egzamin magisterski

Na 16 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do dziekanatu podpisane przez promotora zgłoszenie obrony pracy dyplomowej. Jest to równoznaczne z zapisaniem się na wybrany termin egzaminu.

Pprosimy o nie wpisywanie w formularzu nazwiska Przewodniczącego Komisji.

Pobierz druk zgłoszenie_obrony_indywidualne

Terminy egzaminów dyplomowych 2015 (data – Przewodniczący Komisji):