Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Egzamin licencjacki

Na 16 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do dziekanatu podpisane przez promotora zgłoszenie obrony pracy dyplomowej. Jest to równoznaczne z zapisaniem się na wybrany termin egzaminu.

Prosimy o niewpisywanie w formularzu nazwiska Przewodniczącego Komisji.

Pobierz druk: zgłoszenie obrony pracy dyplomowej