Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Ubezpieczenie od NNW

Studenci i doktoranci mogą w dalszym ciągu skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegóły: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/