• Centralny System Autentykacji
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters

Aktualności

02.02.2016r.
Wybory do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów

Zebranie wyborcze dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędzie się 9.02.2016 o godz. 13:00 w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

czytaj dalej...
27.01.2016r.
Opłaty za powtarzanie zajęć

Informacja w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne -  powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat.

czytaj dalej...
14.01.2016r.
Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 25 stycznia 2016 r. o godz.10:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Lipki  pt. „Nowe liposomowe formulacje antybiotyku przeciwnowotworowego z grupy antracyklin”.

czytaj dalej...
21.01.2016r.
Wybory 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza samodzielnych pracowników naukowych, adiunktów i asystentów Wydziału Biotechnologii do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów.

czytaj dalej...
20.01.2016r.
Seminarium wydziałowe

Dr Aleksander Czogalla (Zakład Cytobiochemii) Krok w stronę biologii syntetycznej: technologia DNA origami w biofizyce błon;  26.01.2016,  godz. 9.15-10:00;  sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa