• Centralny System Autentykacji
  • Testy na wykrywanie Candida albicans
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters

Aktualności

06.08.2014r.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Hanny Baurskiej

Dnia 30 września 2014 (wtorek) o godz.10:00 w Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot–Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Hanny Baurskiej. Tytuł rozprawy "Badanie zależności funkcji indukcji różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych od struktury analogów witamin D2 oraz...

czytaj dalej...
30.07.2014r.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. P. Gagata

Dnia 15 września 2014r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Przemysława Gagata

pt. „Evolution of protein transport systems in primary plastids and Paulinella chromatophores”.

Promotor dr hab....

czytaj dalej...
21.07.2014r.
Wyniki rekrutacji studia I stopnia

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2014/2015.

czytaj dalej...
27.06.2014r.
VIII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów

7 lipca 2014 r. zostanie otwarty VIII konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów.

Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków mija 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Krętej 1/3, II...

czytaj dalej...
24.06.2014r.
Seminarium Wydziałowe

Paweł Zatwarnicki (Zakład Biofizyki) Cytochromy sinicowe – struktura a właściwości; 24.06.2014, godz. 9.45- 10.30; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa