• Centralny System Autentykacji
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters
  • Testy na wykrywanie Candida albicans

Aktualności

26.11.2014r.
Seminarium wydziałowe

Monika Styrczewska (Zaklad Biochemii Genetycznej) Hydrofobowe składniki opatrunku z włókna lnianego - identyfikacja i właściwości; 02.12.2014, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...
20.11.2014r.
Seminarium wydziałowe

Magdalena Wezner-Ptasińska (Zakład Inżynierii Białka) Konstrukcja i selekcja bibliotek fagowych opartych o powtórzenia bogate w leucynę; 25.11.2014, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...
19.11.2014r.
obrona rozprawy doktorskiej
Obrona doktorska mgr J.Meissner Dnia 1 grudnia 2014 r. o godz.1100 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Meissner pt. „Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi”
czytaj dalej...
19.11.2014r.
Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

W dniu 26.11.2014 r. o godz. 14:30 (I termin) w sali 0.32. budynku KEBB przy ul. F. Joliot-Curie 14a odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

czytaj dalej...
17.11.2014r.
Seminarium

Zapraszamy serdecznie na seminarium pt. "Co biotechnologia może zrobić dla pszczół?", które wygłoszą pracownicy firmy Pure Biologics z Wrocławskiego Parku Technologicznego, w najbliższy poniedziałek, tj. 24 listopada o godz. 11:00 w sali 0.32 KEBB.

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa