• 10.04.2015 - ruszyła rekrutacja!
  • Centralny System Autentykacji
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters

Aktualności

26.05.2015r.
Seminarium Wydziałowe

Zapraszam na seminarium pt. "Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w genomice nowotworów" w dniu 2015-06-01 o godzinie 09:30. Budynek KEBB, ul. Joliot-Curie 14a, pokój 1.011.  Kamila Żełobowska

czytaj dalej...
22.05.2015r.
Seminarium Wydziałowe

Dominik Lipka (Zakład Lipidów i Liposomów) Nowa liposomowa formulacja antybiotyków z grupy antracyklin; 26.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...
20.05.2015r.
Granty Młodych Naukowców 2015

Lista przyznanych grantów dla Młodych Naukowców WB.

Wnioski  proszę składać u Pani Krysi Janik do dnia 26 maja, do godz. 12:00.

czytaj dalej...
19.05.2015r.
Obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 15 czerwca 2015 r. o godz.1000  na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot–Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Bieleckiego pt. "Charakterystyka białek kodowanych przez operon hmu z Porphyromonas gingivalis innych bakterii".

czytaj dalej...
15.05.2015r.
Wydział Biotechnologii na portalu Biotechnologia.pl

Z inicjatywy Pana Dziekana utworzona została wizytówka Wydziału Biotechnologii na portalu Biotechnologia.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa