Aktualności

Seminarium wydziałowe

Zapraszamy na seminarium Zakładu Inżynierii Białka pt. "2-deoksy-D-glukoza, powszechnie stosowany inhibitor glikolizy, moduluje ekspresję cytokin poprzez indukowanie stresu retikulum endoplazmatycznego i modyfikowanie stężenia jonów wapnia", które wygłosi dr Beata Zygmunt, Kierownik Laboratorium Cytometrii Przepływowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, w najbliższą środę, tj. 22 października o godz. 9:00 w...

czytaj dalej...
20.10.2014r.
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dnia 30 października 2014 r. o godz.1200 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kostasia     0brona doktorska mgr Michał Kostaś
czytaj dalej...
zapytanie ofertowe
SZANOWNI PRACOWNICY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII       Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania treści ankiet oraz przeprowadzenia ewaluacji uczestników projektu za semeSZANstr letni r.a.2013/2014 dla II i III roku studentów biotechnologii zamawianej I stopnia(analiza danych zastanych – ocena atrakcyjności kształcenia i zarządzania, przeprowadzenie badań ankietowych, wywiadów,...
czytaj dalej...
15.10.2014r.
Biochemiczne podstawy zdrowia

Zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład z cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia".

czytaj dalej...
07.10.2014r.
Seminarium wydziałowe

Justyna Meissner (Zakład Cytobiochemii) Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi; 21.10.2014, godz. 9.15- 10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa