• Internetowa rejestracja kandydatów na studia I stopnia trwa do 2.07.2015!
  • Centralny System Autentykacji
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters

Aktualności

27.06.2015r.
Internetowa rejestracja kandydatów na studia I stopnia

Biotechnologia – kierunek z przyszłością!

Poznaj zasady rekrutacji i harmonogram.

Internetowa rejestracja trwa do 2 lipca.

czytaj dalej...
26.06.2015r.
Dodatkowy termin egzaminów dyplomowych

Data : 21.07.2015
Przewodniczący Komisji : Prof. dr hab. Wiesław Wątorek

Formularz "Zgłoszenie obrony pracy dyplomowej" należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 16 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

czytaj dalej...
23.06.2015r.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 3 lipca 2015 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ahmeda Zeitoun.

czytaj dalej...
12.06.2015r.
Stypendia START dla 2 młodych naukowców WB

Dwóch młodych badaczy z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzono stypendiami START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymali je dr Przemysław Gagat i dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek. Tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu START 2015 odbyła się 23 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

czytaj dalej...
10.06.2015r.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 22 czerwca 2015 r. o godz.12:15 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Preisner pt. "Len transgeniczny jako źródło udoskonalonego włókna. Manipulacja metabolizmem polimerów ściany komórkowej włókna lnianego".

 

czytaj dalej...

Mapka dojazdowa