Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.
  • Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
    Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
  • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters z jedną z najwyższych wartości IF w Polsce - 8,3
    Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters z jedną z najwyższych wartości IF w Polsce - 8,3
  • Zapraszamy na cotygodniowe wykłady dla szkół Wydziale Biotechnologii
    Zapraszamy na cotygodniowe wykłady dla szkół Wydziale Biotechnologii

Aktualności

20.02.2024r.

Ubezpieczenie NNW i OC

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, do których mogą przystąpić - za pośrednictwem uczelni - wszyscy studenci i doktoranci.

czytaj dalej...
19.02.2024r.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Rowińskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Rowińskiej.

czytaj dalej...
19.02.2024r.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Volhy Dzianisavy

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Volhy Dzianisavy.

czytaj dalej...
07.02.2024r.

Rekrutacja na przedmioty ponadprogramowe

Szanowni Studenci,
w semestrze letnim Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w dwóch przedmiotach ponadprogramowych: Przedsiębiorczość – historie sukcesów oraz University Dragons’ Den.

czytaj dalej...
06.02.2024r.

Seminarium wydziałowe 13.02.2024.

13.02.2024., godzina 10.00, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe, podczas którego swoje wystąpienia – w języku angielskim – zaprezentują dwie doktorantki.

czytaj dalej...