Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.
 • Nasze zajęcia trwają w dobie pandemii.
Dziękujemy Zespołowi Dydaktycznemu.
  Nasze zajęcia trwają w dobie pandemii. Dziękujemy Zespołowi Dydaktycznemu.
 • Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
  Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters - najwyższy Impact Factor w Polsce!
  Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters - najwyższy Impact Factor w Polsce!
 • Jesteśmy członkiem Klastra NUTRIBIOMED
  Jesteśmy członkiem Klastra NUTRIBIOMED

Aktualności

06.12.2021r.

Wprowadzenie nauki zdalnej – Zarządzenie Rektora

Z dniem 6.12.2021. została wprowadzona zdalna nauka w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalna forma dla części zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w sytuacji trwającej epidemii COVID-19.

czytaj dalej...
03.12.2021r.

Komunikat Dziekana Wydziału Biotechnologii w sprawie zasad funkcjonowania Wydziału w związku z trwaniem stanu epidemii COVID-19

Publikujemy Komunikat Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. regulujący kwestie funkcjonowania Wydziału Biotechnologii w związku z trwaniem stanu epidemii COVID-19.

czytaj dalej...
03.12.2021r.

Zaproszenie na wykład w cyklu „Biochemiczne podstawy zdrowia”

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Biochemiczne Podstawy Zdrowia"! Wykład odbędzie się 11 grudnia b.r.

czytaj dalej...
02.12.2021r.

Seminarium wydziałowe 07.12.2021.

07.12.2021., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe online, które zaprezentuje dr Adam Pomorski z Zakładu Chemii Biologicznej: "Proteomika pojedynczej komórki - szanse i wzywania".

czytaj dalej...
02.12.2021r.

Grant w konkursie Agencji Badań Medycznych

Z radością przekazujemy informację o ogłoszonej liście rankingowej w konkursie Agencji Badań Medycznych na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.

czytaj dalej...