Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook
 • Wrocławskie Centrum Biotechnologii
  Wrocławskie Centrum Biotechnologii
 • Współpraca z firmą Microsoft
  Współpraca z firmą Microsoft
 • Program Mobilności Studentów i Doktorantów
  Program Mobilności Studentów i Doktorantów
 • Centralny System Autentykacji USOS
  Centralny System Autentykacji USOS
 • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters
  Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters

Aktualności

01.12.2016r.

Wybory dla doktorantów

Zapraszamy wszystkich uczestników Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej na wybory do organów Samorządu Doktorantów, które odbędą się : 7 grudnia 2016, godz. 11.30 w sali 1.05.

czytaj dalej...
01.12.2016r.

Seminarium wydziałowe

wtorek 6.12.2016 godzina 9:15 sala 1.03

Wpływ poziomu topoizomerazy I na cykl komórkowy Mycobacterium smegmatis - mgr Patrycja Skut

czytaj dalej...
24.11.2016r.

Seminarium wydziałowe

29.11.2016 godzina 9.15 sala 1.03

"Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans"

mgr Joanna Szczepaniak

czytaj dalej...
23.11.2016r.

Nasze publikacje

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dwie prace zespołu prof. dr hab. Artura Krężla poświęcone białku Rad50 zostały opublikowane w renomowanych czasopismach Nature Structural & Molecular Biology oraz Scientific Reports (Nature Publishing Group).

czytaj dalej...
23.11.2016r.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 grudnia 2016 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr inż. Patrycji Skut pt. „Wpływ poziomu topoizomerazy I na cykl komórkowy Mycobacterium smegmatis”.

czytaj dalej...