Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook
 • Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
  Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Wrocławskie Centrum Biotechnologii
  Wrocławskie Centrum Biotechnologii
 • Współpraca z firmą Microsoft
  Współpraca z firmą Microsoft
 • Program Mobilności Studentów i Doktorantów
  Program Mobilności Studentów i Doktorantów
 • Centralny System Autentykacji USOS
  Centralny System Autentykacji USOS
 • Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters
  Czasopismo naukowe Cellular & Molecular Biology Letters
 • Grafik obciążenia sal
  Grafik obciążenia sal

Aktualności

06.02.2017r.

Warsztaty „Master Your Multiscale Challenge. Tools and Techniques for 3D Light and Electron Microscopy”

Dnia 13.02.2017 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty współorganizowane z firmą ZEISS:

Master Your Multiscale Challenge. Tools and Techniques for 3D Light and  Electron Microscopy.

 

czytaj dalej...
03.02.2017r.

Nowe granty dla Wydziału Biotechnologii

W ostatnich konkursach Narodowego Centrum Nauki do finansowania zakwalifikowane zostały trzy projekty, które będą realizowane w Wydziale Biotechnologii.

 

czytaj dalej...
03.02.2017r.

Seminarium wydziałowe

13.02.2017, godzina 11:00, sala 1.05

"Pochodzenie cząsteczki tRNA"

Massimo Di Giulio

czytaj dalej...
02.02.2017r.

Seminarium wydziałowe

14.02.2017, godzina 9:15 sala 1.03

"Charakterystyka stabilności i reaktywności ludzkich metalotionein w kontekście komórkowej homeostazy jonów Zn(II)"

mgr Agnieszka Drozd

 

czytaj dalej...
30.01.2017r.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 1130 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Skibior-Błaszczyk pt. „Poszukiwanie proteaz istotnych dla funkcjonalności i morfologii roślinnych mitochondriów”.

czytaj dalej...