Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Biotechnologii Białek

Kierownik zakładuBiotechBialek1a

Pracownicy

Doktoranci

(tel. 71-375-2888 , –2611 , KEBB pokoje 3.07, 3.29)


SONY DSC

Tematyka badań

 • Porównanie wewnątrzkomórkowego mechanizmu działania kalcitriolu (aktywnej hormonalnie formy witaminy D3) z mechanizmem działania jego semiselektywnych analogów.
 • Badanie mechanizmu regulacji różnicowania komórek przez receptor jądrowy dla witaminy D.
 • Projektowanie opornych na proteolizę wariantów ludzkiego kwaśnego czynnika fibroblastów (FGF-1)
 • Badanie mechanizmu fosforylacji białek

Biacore3000. Urządzenie do badania oddziaływań międzycząsteczkowych - przy pracy

Wyposażenie naukowe:

 • Pracownia hodowli komórkowych: laminar typu Biohazard, inkubator CO2, wirówka z chłodzeniem;
 • Pracownia przechowywania materiału biologicznego: pojemnik z ciekłym azotem, zamrażarka do głębokiego zamrażania, pojemnik do mrożenia komórek;
 • Pracownia analiz metodą western-blot: aparaty do elektroforezy, aparaty do transferu, wirówka, kołyski laboratoryjne, kuchenka mikrofalowa, suche bloki grzejne, lodówki, zamrażarki;
 • Pracownia analiz metodą PCR: termocykler, aparaty do elektroforezy, wirówka, waga, kuchenka mikrofalowa, zamrażarki, lodówki
 • Fermentor B-Braun, biostat C
 • Spektrofotometr Varian Cary 300, Beckman
 • HPLC Waters 486
 • FPLC Biorad
 • Wirówki Hereus

Biacore

 

Reprezentatywne tematy prac magisterskich:

 • Modyfikacja indukowanego kalcitriolem różnicowania komórek białaczkowych z użyciem związków arsenu oraz innych modulatorów komórkowych szlaków sygnalnych. Maciej Mazurek 2005
 • Czynniki transkrypcyjne w indukowanym przez analogi witaminy D różnicowaniu komórek białaczkowych. Paulina Wyłób 2007
 • Oznaczenia poziomu cytokin pro-angiogennych metodą CBA Flex Set w supernatantach z hodowli komórek jednojądrzastych oraz w surowicach i płynach otrzewnowych niepłodnych kobiet z endometriozą. Hanna Zbyryt 2008

API

Wybrane publikacje

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy własny MNiSW nr: 2622/P01/2006/31 „Porównanie wewnątrzkomórkowego mechanizmu działania kalcitriolu (aktywnej hormonalnie formy witaminy D3) z mechanizmem działania jego semiselektywnych analogów.“ (2006-2009), kierownik: dr hab. Ewa Marcinkowska
 • Projekt badawczy własny MNiSW nr: N40701132/0313 „Badanie mechanizmów nabywania oporności na czynniki pro-apoptotyczne pod wpływem 17beta-estradiolu komórek endometrium kobiet zdrowych w kontekście oporności na apoptozę komórek endometrium niepłodnych kobiet z endometriozą.” (2007-2010), kierownik dr Agnieszka Chrobak
 • Projekt badawczy zamawiany typu POL-POSTDOC PBZ/MEiN/01/2006/23 „Badanie wpływu 17beta-estradiolu na regulację transkrypcji genów odpowiedzialnych za przeżycie lub apoptozę komórek endometrium niepłodnych kobiet z endometriozą oraz komórek endometrium kobiet zdrowych” (2006-2009), kierownik dr Agnieszka Chrobak
 • Projekt badawczy własny 2132/B/P01/2008/34 „Poszukiwanie nowych, selektywnych analogów witaminy D jako alternatywy dla retinoidów do zastosowania w terapii pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi.” (2008-2011), kierownik dr hab. Ewa Marcinkowska