Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Biologii Molekularnej Komórki

Hanna Jańska200ZBMK-nowe
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i zainteresowani pracą ze zmotywowanymi osobami. Dlatego jeśli chciałbyś dołączyć do grona naszej grupy jako student, doktorant lub postdoc, skontaktuj się z Prof. Hanną Jańską.

Kierownik

prof. dr hab. Hanna Jańska

Pracownicy

Doktoranci

(pokój 2.09)

 

Tematyka badań

 • Dialog pomiędzy genomem jądrowym, mitochondrialnym i chloroplastowym.
 • Regulacja translacyjna ekspresji genomu mitochondrialnego.
 • System kontroli jakości i ilości białek mitochondrialnych.
 • Udział mitochondriów w rozwoju roślin i odpowiedzi na stresy środowiskowe.

Badania oparte są o metody biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki oraz biologii systemów (transkryptomika, proteomika, metabolomika).

Wyposażenie naukowe

 • Light Cycler 2.0 (Roche) – termocykler do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym
 • Termocyklery: Biometra i z blokiem gradientowym MJ Research
 • Spektrofotometr UV-1800 (Shimadzu)
 • Wirówki typu 1K15 i 3K18 (Sigma)
 • Ultrawirówka CP100NX (Hitachi)
 • Elektroporator (Bio-Rad)
 • Zamrażarka niskotemperaturowa -85°C Snijders Scientific
 • Certoklaw LGA
 • Elektroda Clarka, Oxytherm (Hansatech)
 • Szafy klimatyczne do hodowli roślin Versalik Environmental Test Chamber (Sanyo)
 • System do elektroforezy dwukierunkowej 2D-PAGE (Hoefer IEF100, Protean Bio-Rad)
 • Oprogramowanie do ilościowej analizy statystycznej żeli dwukierunkowych Delta 2D (Decodon)
 • System do dokumentacji i analizy rozdziałów DNA i białek Gel Doc EZ (Bio-Rad)
 • System do chemiluminescencji i fluorescencji GBox (Syngene) wraz z oprogramowaniem do analizy densytometrycznej żeli jednokierunkowych

Wybrane doktoraty

 • Identyfikacja i charakterystyka proteaz m-AAA w mitochondriach roślin (Marta Kołodziejczak, 2007)
 • Identyfikacja i charakterystyka mitochondrialnych proteaz typu i-AAA z Arabidopsis thaliana (Adam Urantówka , 2008)
 • Otrzymywanie i charakterystyka mutantów z wyciszoną ekspresją genu RPS10 kodującego mitochondrialne białko rybosomalne u Arabidopsis thaliana (Paweł Majewski, 2009)
 • Mitochondrialne proteazy romboidowe – identyfikacja i charakterystyka (Beata Kmieć-Wiśniewska, 2009)
 • Charakterystyka morfologiczna i molekularna mutantów rzodkiewnika pozbawionych mitochondrialnej proteazy typu i-AAA (Marta Gibała, 2010)
 • Dialog mitochondrialno-jądrowy w odpowiedzi na zaburzenie translacji mitochondrialnej u Arabidopsis (Małgorzata Kwaśniak, 2013)
 • Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych (Elwira Smakowska, 2014)

Reprezentatywne tematy prac magisterskich

 • Tkankowo-specyficzny charakter działania białek AtFtsH3 i AtFtsH10 oraz mechanizmy kompensujące brak proteaz m-AAA
 • Wpływ dysfunkcji mitochondriów na starzenie się liści u Arabidopsis thaliana
 • Dynamika akumulacji białek utlenionych w mitochondriach Arabidopsis thaliana
 • Analiza aktywności promotora genu kodującego mitochondrialną proteazę AtFtsH4 u Arabidopsis
 • Koordynacja ekspresji genomu mitochondrialnego i jądrowego w odpowiedzi na zaburzenie procesu translacji mitochondrialnej
 • Analiza proteomiczna kompartmentów mitochondriów Arabidopsis thaliana pozbawionych proteazy FtsH4
 • Badanie aktywności biochemicznej i bioenergetycznej mitochondriów mutantów ftsh4 Arabidopsis thaliana
 • Weryfikacja hipotez naukowych powstałych na podstawie analizy mikromacierzy mutanta Arabidopsis z wyciszoną ekspresją genu RPS10

Wybrane publikacje

Projekty badawcze

 • Poszukiwanie nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondriach roślin w oparciu o znane homologii drożdżowe (Narodowe Centrum Nauki, projekt Sonata 2011/03/D/NZ1/00562, 2012-2016, kierownik grantu dr Iwona Migdał)
 • Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana (Narodowe Centrum Nauki, projekt Opus 2012/07/B/NZ2/01794, 2013-2017, kierownik grantu dr Małgorzata Czarna)
 • Proteazy At23 oraz FtsH4 jako potencjalne regulatory składu fosfolipidowego w mitochondriach Arabidopsis thaliana (Narodowe Centrum Nauki, projekt Preludium 2013/11/N/NZ3/00061, 2014-2016, kierownik grantu mgr Renata Skibior)
 • Wpływ  zmian w translacji mitochondrialnej na ekspresję genomu chloroplastowego oraz komunikację pomiędzy chloroplastami i jądrem (Narodowe Centrum Nauki, projekt Sonata 2013/11/D/NZ1/00288, 2014-2017, kierownik grantu dr Małgorzata Kwasniak-Owczarek)
 • Przełom w zrozumieniu zależnej od rybosomów selektywnej translacji w roślinnych mitochondriach (Narodowe Centrum Nauki, projekt Opus 2014/15/B/NZ2/01065, 2015-2018, kierownik grantu prof. dr hab. Hanna Jańska)
 • Zaopiekuj się lub usuń – podwójna rola FtsH4 w utrzymywaniu proteostazy mitochondriów w Arabidopsis thaliana (Narodowe Cantrum Nauki, projekt Fuga 2015/16/S/NZ3/00364, 2015-2018, kierownik grantu dr Magdalena Opalińska)

Aktualności

 • Publikacja Kwasniak M., Majewski P., Skibior R., Adamowicz A., Czarna M., Sliwinska E., Janska H. Silencing of the nuclear RPS10 gene encoding mitochondrial ribosomal protein alters translation in Arabidopsis mitochondria, The Plant Cell 2013, 25, 1855-67 została uznana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za najlepszą pracę roku 2013 z zakresu genetyki roślin wykonaną przez polski zespół badawczy. Autorom pracy serdecznie gratulujemy!
 • Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską „Dialog mitochondrialno-jądrowy w odpowiedzi na zaburzenie translacji mitochondrialnej u Arabidopsis” (2014). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 • Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek została wyróżniona rocznym stypendium START dla wybitnych młodych uczonych, ufundowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2014).
 • Dr Elwira Smakowska uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską „Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych” (2015). Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych osiągnięć!
 • Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek  otrzymała stypendium od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznawane jest wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć!

Ostatnia aktualizacja strony 2017.10.25