Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Władze Wydziału

Władze Wydziału Biotechnologii

Dziekan

dr hab. Dorota Nowak

Tel. 71 375 7065

E-mail: dorota.nowak@uwr.edu.pl


Prodziekan ds. Ogólnych

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

Tel. 71 375 7065

E-mail: ewa.marcinkowska@uwr.edu.pl


Prodziekan ds. Nauczania

dr hab. Jerzy Gubernator

Tel. 71 375 7065

E-mail: jerzy.gubernator@uwr.edu.pl