Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Rada Wydziału

Posiedzenia i uchwały Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Biotechnologii

Samodzielni pracownicy naukowo- dydaktyczni
 1. dr hab. Aleksander Czogalla
 2. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 3. dr hab. Jerzy Gubernator
 4. dr hab. Joanna Grzyb
 5. dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof. nadzw. UWr
 6. prof. zw. dr hab. Hanna Jańska
 7. dr hab. Anna Krasowska
 8. prof. dr hab. Artur Krężel
 9. dr hab. Daniel Krowarsch
 10. dr hab. Anna Kulma
 11. dr hab. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
 12. dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. nadzw. UWr
 13. prof. zw. dr hab. Ewa Marcinkowska
 14. dr hab. Antonina Mazur
 15. dr hab. Dorota Nowak
 16. prof. zw. dr hab. Mariusz Olczak
 17. prof. zw. dr hab. Teresa Olczak
 18. prof. zw. dr hab. Jacek Otlewski
 19. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr
 20. prof. zw. dr hab. Aleksander Sikorski
 21. prof. zw. dr hab. Andrzej Szczepaniak
 22. prof. zw. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 23. dr hab. Małgorzata Zakrzewska
 24. dr hab. Magdalena Żuk
Emerytowani samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
 1. prof. zw. dr hab. Stanisław Cebrat
 2. prof. zw. dr hab. Aleksandra Kubicz
 3. prof. zw. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz
 4. prof. zw. dr hab. Antoni Polanowski
 5. prof. zw. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
 6. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 7. prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilusz
Przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Przemysław Gagat
 3. dr Piotr Jakimowicz
 4. dr Maria Stasiuk
Przedstawiciele pracowników inżynieryjno – technicznych
 1. mgr Joanna Janicka
 2. mgr Ilona Styczeń
Przedstawiciele doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek
Przedstawiciele studentów
 1. Jakub Haduła
 2. Kinga Nowak
 3. Paulina Pietrykowska
 4. Kevin Schneider
 5. Maciej Wojdyło