Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Rada Wydziału

Posiedzenia i uchwały Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Biotechnologii

Samodzielni pracownicy naukowo- dydaktyczni
 1. dr hab. Paweł Błażej
 2. dr hab. Aleksander Czogalla
 3. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 4. dr hab. Joanna Grzyb
 5. dr hab. Jerzy Gubernator
 6. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 7. prof. zw. dr hab.  Hanna Jańska
 8. dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr
 9. prof. zw. dr hab. Artur Krężel
 10. dr hab. Daniel Krowarsch
 11. dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
 12. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr
 13. dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr
 14. prof. zw. dr hab. Ewa Marcinkowska
 15. dr hab. Antonina Mazur
 16. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
 17. prof. zw. dr hab. Mariusz Olczak
 18. prof. zw. dr hab. Teresa Olczak
 19. dr hab. Łukasz Opaliński
 20. prof. zw. dr hab. Jacek Otlewski
 21. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. UWr
 22. prof. zw. dr hab. Aleksander Sikorski
 23. prof. zw. dr hab. Andrzej Szczepaniak
 24. prof. zw. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 25. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 26. dr hab. Magdalena Żuk
Emerytowani samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
 1. zw. dr hab. Stanisław Cebrat
 2. prof. zw. dr hab. Aleksandra Kubicz
 3. zw. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz
 4. zw. dr hab. Antoni Polanowski
 5. prof. zw. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
 6. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
 7. prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilusz
Przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Przemysław Gagat
 3. dr Maria Stasiuk
 4. dr Tomasz Trombik
Przedstawiciele pracowników inżynieryjno – technicznych
 1. mgr Joanna Janicka
 2. mgr Ilona Styczeń
Przedstawiciele doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek
Przedstawiciele studentów
 1. Kevin Schneider