Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Rada Dyscyplin Naukowych

Członkowie Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Medyczne i Inżynieria Biomedyczna

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni  
 1. dr hab. Paweł Błażej
 2. dr hab. Aleksander Czogalla
 3. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 4. dr hab. Joanna Grzyb
 5. dr hab. Jerzy Gubernator
 6. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 7. dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr
 8. prof. zw. dr hab. Artur Krężel
 9. dr hab. Daniel Krowarsch
 10. dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
 11. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr
 12. dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr
 13. prof. zw. dr hab. Ewa Marcinkowska
 14. dr hab. Antonina Mazur
 15. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
 16. prof. zw. dr hab. Mariusz Olczak
 17. prof. zw. dr hab. Teresa Olczak
 18. dr hab. Łukasz Opaliński
 19. prof. zw. dr hab. Jacek Otlewski
 20. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. UWr
 21. prof. zw. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 22. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 23. dr hab. Magdalena Żuk
 Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni z głosem doradczym
 1. prof. zw. dr hab. Aleksander Sikorski
 2. prof. zw. dr hab. Andrzej Szczepaniak