Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Rada Dyscyplin Naukowych

Członkowie Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Medyczne i Inżynieria Biomedyczna

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni  
 1. dr hab. Paweł Błażej
 2. dr hab. Aleksander Czogalla
 3. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 4. dr hab. Joanna Grzyb
 5. dr hab. Jerzy Gubernator
 6. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 7. dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr
 8. prof. dr hab. Artur Krężel
 9. dr hab. Daniel Krowarsch
 10. dr hab. Anna Kulma, prof. UWr
 11. prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
 12. dr hab. Dorota Mackiewicz
 13. prof. dr hab. Paweł Mackiewicz
 14. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
 15. dr hab. Antonina Mazur
 16. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
 17. prof. dr hab. Mariusz Olczak
 18. prof. dr hab. Teresa Olczak
 19. dr hab. Łukasz Opaliński
 20. prof. dr hab. Jacek Otlewski
 21. prof. dr hab. Ryszard Rzepecki
 22. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 23. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni z głosem doradczym
 1. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Terminy posiedzeń Rady Dyscyplin Naukowych w roku akademickim 2022/2023
 • 22 listopada 2022 r.
 • 13 grudnia 2022 r.
 • 24 stycznia 2023 r.
 • 21 lutego 2023 r.
 • 21 marca 2023 r.
 • 25 kwietnia 2023 r.
 • 23 maja 2023 r.
 • 27 czerwca 2023 r.