Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Komisje

Komisja konkursowa ds. zatrudnienia

nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. dr hab. Dorota Nowak – dziekan Wydziału Biotechnologii
Z-ca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – prodziekan ds. ogólnych
Członkowie Komisji
 1. dr hab. Jerzy Gubernator – prodziekan ds. nauczania
 2. prof. dr hab. Teresa Olczak
 3. prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Sekretarz Komisji
 1. mgr Nina Giemza

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. dr hab. Dorota Nowak – dziekan Wydziału Biotechnologii
Z-ca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – prodziekan ds. ogólnych
Członkowie Komisji
 1. dr hab. Jerzy Gubernator – prodziekan ds. nauczania
 2. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 3. prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Sekretarz Komisji
 1. mgr Nina Giemza

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. prof. dr hab. Teresa Olczak
 3. dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. nadzw. UWr
 4. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr
 5. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 6. dr hab. Beata Gubernator
 7. Adam Markowski (przedstawiciel studentów)

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący
 1. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
Członkowie
 1. dr Maria Stasiuk
 2. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 3. dr Dorota Mackiewicz
 4. dr Agnieszka Biernatowska
 5. mgr Martyna Janicka (przedstawiciel doktorantów)
 6. Jakub Haduła (przedstawiciel studentów)

Komisja rekrutacyjna na studia doktoranckie 2017/2018

Przewodnicząca
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec (Kierownik Studiów doktoranckich)
Członkowie
 1. dr hab. Dorota Nowak (Dziekan Wydziału Biotechnologii)
 2. dr hab. Jerzy Gubernator (Prodziekan ds. Nauczania)
Przedstawiciel doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek
Sekretarz Komisji
 1. Violetta Trzyna

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów pierwszego stopnia  Biotechnologia 2017/2018

Przewodniczący
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Piotr Kolesiński
 2. dr Maria Stasiuk
Sekretarz Komisji
 1. mgr Grzegorz Dec

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów pierwszego stopnia Biotechnology 2017/2018

Przewodniczący
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Piotr Kolesiński
 2. dr Maria Stasiuk
Sekretarz Komisji
 1. mgr Grzegorz Dec

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów drugiego stopnia Biotechnologia 2017/2018

Przewodniczący
 1. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Aleksander Czogalla
Sekretarz Komisji
 1. mgr Ilona Styczeń

Komisja Rekrutacyjna (Rezerwowa) na studia Biotechnologii

I i II stopnia 2017/2018

Przewodniczący
 1. prof. dr hab. Teresa Olczak
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek
 2. dr Tomasz Trombik
Sekretarz Komisji
 1. dr Piotr Jawień

Komisja ds. stypendiów doktoranckich, projakościowych

i dla najlepszych doktorantów

Przewodnicząca
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec (Kierownik Studiów doktoranckich)
Członkowie
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Artur Krężel
Przedstawiciel doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

senackich

Komisja Finansów
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
 2. prof. dr hab. Mariusz Olczak
Komisja Inwestycji i Majątku
 1. dr hab. Daniel Krowarsch
Komisja Nauczania
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
 2. dr Maria Stasiuk
Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą
 1. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Komisja Rozwoju
 1. dr hab. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
Komisja Statutowa
 1. prof. dr hab. Hanna Jańska

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich
 1. prof. dr hab. Teresa Olczak
 2. dr Małgorzata Heidorn-Czarna
Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr Dorota Mackiewicz
Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Dorota Maszczak-Seneczko
Komisja Etyki
 1. prof. dr hab. Artur Krężel
Komisja Etyczna ds. badań na zwierzętach
 1. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr
Komisja Odwoławcza ds. oceny pracowników
 1. prof. dr hab. Wiesław Wątorek
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr Magdalena Machowska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Marcin Szafran
Przedstawiciel Wydziału Biotechnologii do Rady bibliotecznej
 1. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr