Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Komisje

Komisja konkursowa ds. zatrudnienia

nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr – Dziekan Wydziału Biotechnologii
Z-ca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – Prodziekan ds. ogólnych
Członkowie Komisji
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
 2. prof. dr hab. Teresa Olczak
 3. dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr
 4. prof. dr hab. Paweł Mackiewicz
Sekretarz Komisji
 1. mgr Anna Brzoza

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

Przewodnicząca Komisji
 1. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr – Dziekan Wydziału Biotechnologii
Z-ca Przewodniczącej Komisji
 1. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – Prodziekan ds. ogólnych
Członkowie Komisji
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Teresa Olczak
 3. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Sekretarz Komisji
 1. dr Marta Kołodziejczak

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. prof. dr hab. Teresa Olczak
 3. prof. dr hab. Paweł Mackiewicz
 4. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr
 5. dr hab. Dorota Dziadkowiec
 6. dr Marta Kołodziejczak
 7. Marta Mularczuk (przedstawiciel studentów)

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący
 1. dr hab. Aleksander Czogalla
Członkowie
 1. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 2. dr Maria Stasiuk
 3. dr Dorota Mackiewicz
 4. dr Michał Śmiga
 5. mgr Martyna Janicka (przedstawiciel doktorantów)
 6. Jakub Haduła (przedstawiciel studentów)

Komisja rekrutacyjna na studia doktoranckie 2019/2020

Przewodnicząca
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec (Kierownik Studiów doktoranckich)
Członkowie
 1. dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr (Dziekan Wydziału Biotechnologii)
 2. dr hab. Jerzy Gubernator
Przedstawiciel doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek
Sekretarz Komisji
 1. Violetta Trzyna

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów pierwszego stopnia  Biotechnologia 2020/2021

Przewodniczący/Egzaminator
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Małgorzata Heidorn-Czarna
Sekretarz Komisji
 1. mgr Grzegorz Dec

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów pierwszego stopnia Biotechnology 2020/2021

Przewodniczący/Egzaminator
 1. dr hab. Jerzy Gubernator
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. dr Małgorzata Heidorn-Czarna
Sekretarz Komisji
 1. mgr Grzegorz Dec

Komisja Rekrutacyjna na I rok stacjonarnych

studiów drugiego stopnia Biotechnologia 2020/2021

Przewodnicząca/Egzaminator
 1. dr hab. Daniel Krowarsch
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Maria Stasiuk-Wacławczyk
 2. dr Marcin Wolański
Sekretarz Komisji
 1. mgr Ilona Styczeń

Komisja Rekrutacyjna (Rezerwowa) na studia Biotechnologii

I i II stopnia 2020/2021

Przewodnicząca/Egzaminator
 1. dr hab. Magdalena Żuk
Członkowie/Egzaminatorzy
 1. dr Anita Hryniewicz-Jankowska
 2. dr Dorota Maszczak-Seneczko
Sekretarz Komisji
 1. dr Piotr Jawień

Komisja ds. stypendiów doktoranckich, projakościowych

i dla najlepszych doktorantów

Przewodnicząca
 1. dr hab. Dorota Dziadkowiec (Kierownik Studiów doktoranckich)
Członkowie
 1. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 2. prof. dr hab. Artur Krężel
Przedstawiciel doktorantów
 1. mgr Aleksandra Czyrek

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

senackich

Komisja Etyki
 1. Dr hab. Antonina Mazur
Komisja Finansów
 1. Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
 2. Prof. dr hab. Mariusz Olczak
Komisja Inwestycji i Majątku
 1. Dr hab. Daniel Krowarsch
Komisja Nauczania
 1. Dr Justyna Ciuraszkiewicz
 2. Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą
 1. Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Komisja Rozwoju
 1. Prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Komisja Statutowa
 1. Prof. dr hab. Teresa Olczak

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii w Komisjach

uczelnianych

Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich
 1. prof. dr hab. Teresa Olczak
 2. dr Małgorzata Heidorn-Czarna
Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr Dorota Mackiewicz
Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Dorota Maszczak-Seneczko
Komisja Etyki
 1. prof. dr hab. Artur Krężel
Komisja ds. etyki badań z udziałem ludzi
 1. dr Anita Hryniewicz-Jankowska
Komisja Etyczna ds. badań na zwierzętach
 1. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr
Komisja Odwoławcza ds. oceny pracowników
 1. prof. dr hab. ……………
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów
 1. dr Magdalena Machowska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
 1. dr Marcin Szafran
Przedstawiciel Wydziału Biotechnologii do Rady bibliotecznej
 1. dr hab. Ryszard Rzepecki, prof. nadzw. UWr