Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Badania lekarskie dla studentów 1 roku

Studenci 1 roku (I i II stopnia) otrzymują w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii skierowania, na podstawie których należy wykonać badania lekarskie (a wynik jak najszybciej dostarczyć do Dziekanatu). Rejestracja na badania odbywa się tylko drogą elektroniczną!  Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie studentów na terenie woj. dolnośląskiego, znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow/

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania uczniów na terenie Dolnego Śląska.