Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Studenci

Studia I i II stopnia

Program studiów licencjackich  i magisterskich

Studia Zamawiane

Profile absolwentów

czytaj dalej...

Studia doktoranckie

Informacje dotyczące Studium Doktoranckiego Biologii Molekularnej - program studiów, tematy prac, granty i stypendia, dokumenty do pobrania, karta przebiegu studiów, wniosek o przedłużeniu studiów

czytaj dalej...

Erasmus – wyjazdy zagraniczne

Koordynator wydziałowy programu Erasmus - dr Justyna Ciuraszkiewicz

Regulamin_studiow LLP   Regulamin_praktyk LLP   Zasady rozliczania

 

czytaj dalej...

Studia Zamawiane

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt zatytułowany: "Uatrakcyjnienie i wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia I stopnia" w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki".

czytaj dalej...

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Przybysz”

Nasza działalność: Konferencje organizowane przez ASSB,  Ogólnopolskie Dni Biotechnologii (ODB), Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN), Debaty (GMO, in vitro), Warsztaty popularnonaukowe dla szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach :)

 

czytaj dalej...

Biuro Porad Studenckich

Zapraszamy wszystkich studentów mających pytania i problemy natury prawnej.

Adres siedziby BPS :  ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D, sala 1.09.

czytaj dalej...

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie przeprowadzone na Wydziale Biotechnologii od 2012 roku

czytaj dalej...

Samorząd studencki

Nasze zainteresowania naukowe idą w parze z podejmowaniem działań stanowiących istotę samorządności studenckiej, zagwarantowanej ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Naszą działalnością pragniemy zwiększać wpływ i udział studentów biotechnologów w społeczeństwie obywatelskim.

czytaj dalej...