Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Rozstrzygnięcia konkursów

Rozstrzygnięcia Konkursów ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Biotechnologii:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez dr hab. Małgorzatę Zakrzewską, prof. UWr pt.  „Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej ” stypendystą został mgr Radosław Karelus.

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki (Projekt NCN) – 2 stanowiska: 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Hannę Jańską pt. „Związek pomiędzy niedoborem białka rybosomalnego S10 a metabolizmem RNA w mitochondriach Arabidopsis” (zatrudnienie na 36 miesięcy) stypendystą został mgr Błażej Przystajko.
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Hannę Jańską pt. „Związek pomiędzy niedoborem białka rybosomalnego S10 a metabolizmem RNA w mitochondriach Arabidopsis” (zatrudnienie na 24 miesiące) stypendystą został mgr Artur Tomal.