Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych:

Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów (matura/dyplom):

  • 14, 15, 16 września 2022 r., godzina 9.00-18.00
    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14 A, Wrocław, sala 0.30.

Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów (matura/dyplom):

  • 14, 15, 16 września 2022 r., godzina 9.00-18.00
    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14 A, Wrocław, sala 0.30.

Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców:

  • 14, 15, 16 września 2022 r., godzina 9.00-18.00
    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie, 14 A, Wrocław, sala 0.30.

Forma postępowania rekrutacyjnego: stacjonarna lub zdalna.