Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Informacje o rekrutacji

 

BIOTECHNOLOGIA – KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW – LINK

 • od 1 czerwca 2023 roku (studia I stopnia)
 • od 1 czerwca 2023 roku (studia II stopnia)
 • od 1 czerwca 2023 roku (Jednostopniowe stacjonarne studia magisterskie Medyczna Biotechnologia Molekularna)
 • od 1 czerwca 2023 roku (studia III stopnia)

Zasady rekrutacji na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy i miejsca przyjęć dokumentów

 • I stopnia stacjonarne:
  15, 18, 19, 20 lipca 2022
  Wydział Biotechnologii, ul F. Joliot-Curie 14a, sala 1.39 (I piętro), w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • II stopnia stacjonarne:
  20, 21, 22,września 2022
  Wydział Biotechnologii, ul F. Joliot-Curie 14a, sala 0.30, w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • III stopnia:
  Od 22 sierpnia do 5 września 2022 do godziny 15.00
  Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41
  Lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  www.irka.uni.wroc.pl
  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Adres do wysyłki:

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a,
50-383 Wrocław,
tel: + 48 71 375-6210 (studia I stopnia),  +48 71 375-6413 (studia II stopnia), +48 71 375-6368 (studia III stopnia).

Mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania