Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Pracownia Biologii Medycznej

Kierownik Pracowni

Pracownicy

Doktoranci

Laboratorium Pracowni Biologii Medycznej:

 • pokój 3.39
 • tel. 71 375 2394

Tematyka badań

 • Mechanizmy i regulacja przyswajania żelaza i hemu przez periodontopatogeny.

Stosowane techniki i metody

 • Techniki biologii molekularnej (klonowanie, PCR, RT-PCR, EMSA)
 • Hodowle bakteryjne (Escherichia coli, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Bacteroides fragilis, Streptococcus gordonii)
 • Hodowle komórek ssaczych
 • Nadprodukcja i oczyszczanie białek rekombinowanych
 • Oczyszczanie białek (metody chromatograficzne, elektroforetyczne, chromatografia niskociśnieniowa, FPLC, HPLC)
 • Mutageneza
 • Metody spektroskopowe
 • Analiza oddziaływania białko-białko, białko-hem i białko-DNA

Tematy prac doktorskich

 1. Charakterystyka białek kodowanych przez operon hmu z Porphyromonas gingivalis i innych bakterii
 2. Mechanizmy regulacji wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis
 3. Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogeny w chorobach przyzębia związanych z chorobami układowymi

Projekty badawcze

 • NCN OPUS 17: ,,Białka o właściwościach hemoforowych beztlenowych bakterii Bacteroidetes – istotne czynniki wirulencji kluczowych patogenów ludzkiego mikrobiomu, związanych z przewlekłymi chorobami o podłożu zapalnym” (2020-2023).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Olczak.
 • NCN OPUS 12: „Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogeny w warunkach fizjologicznych i w chorobach przyzębia związanych z chorobami układowymi” (2017-2020).
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Olczak.

Wybrane publikacje

 1. Bielecki M., Antonyuk S., Strange RW., Siemińska K., Smalley JW., Mackiewicz P., Śmiga M., Cowan M., Capper MJ., Ślęzak P., Olczak M., Olczak T. (2020) Prevotella intermedia produces two proteins homologous to Porphyromonas gingivalis HmuY but with different heme coordination mode. Biochem J. 477(2):381-405
 2. Nobre Dos Santos-Lima EK., Araújo Paiva Andrade Cardoso K., Mares de Miranda P., Cirino de Carvalho-Filho P., Passos Rocha T., Ferreira de Moura-Costa L., Olczak T., Miranda Lopes Falcão M., Gomes-Filho IS., Meyer R., Tosta Xavier M., Castro Trindade S. (2020) Novel synthetic peptide derived from Porphyromonas gingivalis Lys-gingipain detects IgG-mediated host response in periodontitis. Anaerobe 7(61):102140
 3. Śmiga M., Olczak T. (2019) PgRsp Is a Novel Redox-Sensing Transcription Regulator Essential for Porphyromonas gingivalis Virulence. Microorganisms 12:623
 4. Śmiga M., Bielecki M., Olczak M., Olczak T. (2019) Porphyromonas gingivalis PgFur Is a Member of a Novel Fur Subfamily With Non-canonical Function. Front Cell Infect Microbiol 9:233.
 5. Śmiga M., Stępień P., Olczak M., Olczak T. (2019) PgFur participates differentially in expression of virulence factors in more virulent A7436 and less virulent ATCC 33277 Porphyromonas gingivalis strains. BMC Microbiol 19(1):127
 6. Bielecki M., Antonyuk S., Strange R.W., Smalley J.W., Mackiewicz P., Śmiga M., Stępień P., Olczak M., Olczak T. (2018) Tannerella forsythia Tfo belongs to Porphyromonas gingivalis HmuY-like family of proteins but differs in heme-binding properties. Biosci Rep 22;38(5).
 7. Brown J.L., Yates E., Bielecki M., Olczak T., Smalley J.W. (2018) Potential role for Streptococcus gordonii-derived hydrogen peroxide in haem acquisition by Porphyromonas gingivalis. Mol Oral Microbiol 33:322-335.
 8. Olczak T., Śmiga M., Kwiecień A., Bielecki M., Wróbel R., Olczak M., Ciunik Z. (2017) Antimicrobial activity of stable hemiaminals against Porphyromonas gingivalisAnaerobe. 44:27-33.
 9. Smalley J.W., Olczak T. (2017) Haem acquisition mechanisms of Porphyromonas gingivalis – strategies used in polymicrobial community in a haem-limited host environment. Mol Oral Microbiol. 32(1):1-23.
 10. Gmiterek A., Kłopot A., Wójtowicz H., Trindade S.C., Olczak M., Olczak T. (2016) Immune response of macrophages induced by Porphyromonas gingivalis requires HmuY protein. Immunobiology 221(12):1382-1394
 11. Carvalho-Filho P.C., Gomes-Filho I.S., Meyer R., Olczak T., Xavier M.T., Trindade S.C. (2016) Role of Porphyromonas gingivalis HmuY in immunopathogenesis of chronic periodontitis. Mediators Inflamm 2016:7465852
 12. Olczak T., Sosicka P., Olczak M. (2015) HmuY is an important virulence factor for Porphyromonas gingivalis growth in the heme-limited host environment and infection of macrophages. Biochem Biophys Res Commun, 2015, 467, 748-753.
 13. Benedyk M., Byrne D.P., Glowczyk I., Potempa J., Olczak M., Olczak T., Smalley J.W. (2015) Pyocyanin, a contributory factor in haem acquisition and virulence enhancement of Porphyromonas gingivalis in the lung. PloS One 10(2):e0118319
 14. Śmiga M., Bielecki M., Olczak M., Smalley J.W., Olczak T. (2015) Anti-HmuY antibodies specifically recognize Porphyromonas gingivalis HmuY protein but not homologous proteins in other periodontopathogens. PloS One 10(2):e0117508
 15. Ciuraszkiewicz J., Śmiga M., Mackiewicz P., Gmiterek A., Bielecki M., Olczak M., Olczak T. (2014) Fur homolog regulates Porphyromonas gingivalis virulence under low-iron/heme conditions through a complex regulatory network. Mol Oral Microbiol 29:333-353
 16. Antonyuk S.V., Olczak M., Olczak T., Ciuraszkiewicz J., Strange R.W. (2014) The structure of a purple acid phosphatase involved in plant growth and pathogen defence exhibits a novel immunoglobulin-like fold. IUCrJ 1:101-109
 17. Gmiterek A., Wójtowicz H., Mackiewicz P., Radwan-Oczko M., Kantorowicz M., Chomyszyn-Gajewska M., Frąszczak M., Bielecki M., Olczak M., Olczak T. (2013) The unique hmuY gene sequence as a specific marker of Porphyromonas gingivalis. PLoS One 8(7):e67719
 18. Byrne D.P., Potempa J., Olczak T., Smalley J.W. (2013) Evidence of mutualism between two periodontal pathogens: Co-operative haem acquisition by the HmuY haemophore of Porphyromonas gingivalis and the cysteine protease interpain A (InpA) of Prevotella intermedia. Mol Oral Microbiol 28:219-229
 19. Wójtowicz H., Bielecki M., Wojaczyński J., Olczak M., Smalley J.W., Olczak T. (2013) The Porphyromonas gingivalis HmuY haemophore binds gallium(iii), zinc(ii), cobalt(iii), manganese(iii), nickel(ii), and copper(ii) protoporphyrin IX but in a manner different to iron(iii) protoporphyrin IX. Metallomics 5:343-351
 20. Wojaczyński J., Wójtowicz H., Bielecki M., Olczak M., Smalley J.W., Latos-Grażyński L., Olczak T. (2011) Iron(III) mesoporphyrin IX and iron(III) deuteroporphyrin IX bind to the Porphyromonas gingivalis HmuY hemophore. Biochem Biophys Res Commun 411:299-304
 21. Smalley J.W., Byrne D.P., Birss A.J., Wojtowicz H., Sroka A., Potempa J., Olczak T. (2011) HmuY haemophore and gingipain proteases constitute a unique syntrophic system of haem acquisition by Porphyromonas gingivalis. PLoS One 6(2):e17182
 22. Wójtowicz H., Guevara T., Tallant C., Olczak M., Sroka A., Potempa J., Solà M., Olczak T., Gomis-Rüth F.X. (2009) Unique structure and stability of HmuY, a novel heme-binding protein of Porphyromonas gingivalis. PLoS Pathogens 5(5):e1000419