Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Konkursy i oferty pracy

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Legitymują się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy

Wydział Biotechnologii współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie organizacji staży oraz praktyk.

OFERTY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biotransformacji (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Cytobiochemii (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Patologii Komórki (Projekt NCN)

Doktoranci-Stypendyści w Zakładzie Biochemii Genetycznej (Projekt NCN)

Doktoranci-Stypendyści w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Inżynierii Białka (Projekt NCN)

OFERTY PRACY:

Postdoctoral Researcher Position, IBB PAN, Warszawa

 

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW