Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Po studiach

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Legitymują się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy

Wydział Biotechnologii współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie organizacji staży oraz praktyk.

OFERTY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki UWr

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej UWr

Doktorant-stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej UWr

Studia doktoranckie w Zakładzie Genomiki UWr

Doktorant w Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii UWr

OFERTY PRACY:

Adiunkt w Zakładzie Patologii Komórki

Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Białek