Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Po studiach

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Legitymują się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy

Wydział Biotechnologii współpracuje z kilkunastoma firmami w zakresie organizacji staży oraz praktyk.

OFERTY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biochemii Genetycznej (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Biochemii Genetycznej (Projekt NCN)

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Patologii Komórki (Projekt NCN)

Doktoranci w Zakładzie Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii UWr

PhD Position in „Small Molecule-Protein Interactions in Stress Signaling”

 

OFERTY PRACY:

Adiunkci naukowi w Zakładzie Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii UWr

Postdoctoral Position in „Small Molecule-Protein Interactions in Stress Signaling”