Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Seminarium wydziałowe 11.12.2018.

11.12.2018., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium: „Potranslacyjne mechanizmy transportu i sortowania białek w komórkach eukariotycznych”. Będzie to prezentacja, w języku polskim, osiągnięcia naukowego do postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Opalińskego z Zakładu Inżynierii Białka.

Wybrane szlaki transportu białek w komórce eukariotycznej (będące tematem prezentacji). A. Transport białek do peroksysomów. B. Import białek do mitochondrium. C. Internalizacja białek spoza komórki poprzez endocytozę.