Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Wyniki konkursu SONATA BIS 8

Z przyjemnością informujemy, że w rozstrzygniętym niedawno konkursie Narodowego Centrum Nauki - SONATA BIS 8 - wyłoniony został projekt z naszego Wydziału.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 26.02.2019.

26.02.2019., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe: "Wpływ rekombinacji na strukturę i ewolucję genomów".
Dr Dorota Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki.

czytaj dalej...

Ubezpieczenie od NNW

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 12.02.2019.

12.02.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe: "Biotechnologia lnu - w stronę poprawy odporności roślin w powiązaniu z rozszerzeniem właściwości użytkowych".
Dr hab. Anna Kulma, prof. UWr, Zakład Biochemii Genetycznej.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 05.02.2019.

05.02.2019., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe: „Wpływ mikrośrodowiska na zdolności migracyjne komórek nowotworowych, terapie celowane”.
Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki.

czytaj dalej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Patologii Komórki.

czytaj dalej...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białek

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białek w ramach projektu OPUS 12.

czytaj dalej...

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 marca 2019 r. o godz. 13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.05 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej pt. „Znaczenie genu kodującego beta-ketotiolazę dla metabolizmu lnu”.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 29.01.2019.

29.01.2019., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium wydziałowe: "Wielolekowa oporność patogennego drożdżaka Candida albicans".
Dr hab. Anna Krasowska, Zakład Biotransformacji.

czytaj dalej...