Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości oraz pogody ducha życzą Dziekan Wydziału Biotechnologii i pracownicy administracji.

czytaj dalej...

Komunikat Dziekana Wydziału Biotechnologii w sprawie organizacji pracy na Wydziale Biotechnologii w stanie epidemii

Komunikat Dziekana Wydziału Biotechnologii z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie organizacji pracy na Wydziale Biotechnologii w stanie epidemii.

czytaj dalej...

Kominikat Rektora w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego.

czytaj dalej...

Zarządzenie Rektora dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

czytaj dalej...

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „OMNIBUS CZ. II” – on-line

W imieniu organizatorów zapraszamy studentów i doktorantów do zapoznania się z ofertą konferencji, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2020, w trybie on-line.

czytaj dalej...

Dostęp dla studentów do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka umożliwiła tymczasowo, przez serwer proxy, dostęp do wszystkich swoich zasobów elektronicznych - książek i czasopism - dostępnych standardowo wyłącznie w sieci UWr, dla wszystkich zainteresowanych studentów.

czytaj dalej...

Zalecenia Dziekana Wydziału Biotechnologii dot. kontaktu z pracownikami Sekcji Finansowej WB

Zalecenia Dziekana Wydziału Biotechnologii w sprawie kontaktu z pracownikami Sekcji Finansowej WB.

czytaj dalej...

Ważne informacje dot. zawieszenia zajęć

Ważne informacje dotyczące zawieszenia zajęć na Wydziale Biotechnologii.

czytaj dalej...

Zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni

Na dzisiejszym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zdecydowano o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w wyższych szkołach publicznych od 11 marca 2020 r. do odwołania.

Szczegóły zawarte zostaną w zarządzeniu Rektora, które niezwłocznie po przygotowaniu, zostanie podane do wiadomości.

czytaj dalej...

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr poszukuje chętnych na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 "Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)" kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Zakrzewską.

czytaj dalej...