Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Zajęcia z j. angielskiego dla doktorantów

Informujemy, że bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów
będą odbywać się w semestrze letnim we wtorki o 8.30 i piątki o 14.30, w
sali 0.45.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe

28.02.2017, godzina 9:15,  sala 1.03.

"Analiza dynamiki replisomów w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis".

mgr Damian Trojanowski

czytaj dalej...

Warsztaty „Master Your Multiscale Challenge. Tools and Techniques for 3D Light and Electron Microscopy”

Dnia 13.02.2017 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty współorganizowane z firmą ZEISS:

Master Your Multiscale Challenge. Tools and Techniques for 3D Light and  Electron Microscopy.

 

czytaj dalej...

Nowe granty dla Wydziału Biotechnologii

W ostatnich konkursach Narodowego Centrum Nauki do finansowania zakwalifikowane zostały trzy projekty, które będą realizowane w Wydziale Biotechnologii.

 

czytaj dalej...

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 1130 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Skibior-Błaszczyk pt. „Poszukiwanie proteaz istotnych dla funkcjonalności i morfologii roślinnych mitochondriów”.

czytaj dalej...

Stypendia na semestr letni – szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dla studentów i doktorantów.

czytaj dalej...

Stypendia na semestr letni

Studenci i doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendiów socjalnych na semestr letni - o sposobie i terminie składania wniosków - zostaną poinformowani 23 stycznia 2017 r.

czytaj dalej...