Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych. PREZENTACJA

W dniu 16 października 2017 r. MNiSW ogłosiło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 20.03.2018

20.03.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium wydziałowe: "Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek ludzkiego czerniaka".
mgr Aleksandra Makowiecka, Zakład Patologii Komórki.

czytaj dalej...

Zaproszenie na szkolenie on-line

Wydawnictwo Elsevier zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym procesu publikowania w czasopismach naukowych z grupy Cell Press.

czytaj dalej...

Prezentacja mikroskopu „Nanoimager”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację wysokorozdzielczego mikroskopu, która obędzie się 12 marca, o godz. 10.30, w sali 0.31.  W ramach prezentacji sprzętu dr Katarzyna Ginda z Oxford Nanoimaging przedstawi seminarium: "Nowa era mikroskopii wysoko-rozdzielczej: poznaj Nanoimagera".

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 13.03.2018.

13.03.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy pracowników i studentów na seminarium: "Koniugat zasadowego fibroblastycznego czynnika wzrostu, zawierający dwa związki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania".
mgr Karolina Świderska, Zakład Inżynierii Białka.

czytaj dalej...

Konferencja międzynarodowa

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz w Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji: 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, która odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Trzebnicy.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 06.03.2018.

06.03.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe: "Konstrukcja biblioteki aptamerów DNA w oparciu o nowe modyfikowane nukleotydy oraz jej zastosowanie do selekcji aptamerów wobec N-końcowej domeny ludzkiego białka MDM2".
Przemysław Jurek, Pure Biologics S.A.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 27.02.2018.

27.02.2018., godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium: "Stuktura kodu genetycznego jako problem optymalnego klastrowania grafu".
Dr Paweł Błażej, Zakład Genomiki.

czytaj dalej...

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że kolejny pracownik naszego wydziału został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki:
dr Przemysław Gagat z Zakładu Genomiki otrzymał finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych złożonego w ramach konkursu SONATA 13.

czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk zawodowych

W dniu 28.02.2018 o godz. 16:00, w sali 1.03 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk zawodowych przez studentki i studentów biotechnologii I roku studiów II stopnia z opiekunem praktyk dr Anną Jaromin. Podczas spotkania przedstawiona zostanie możliwość zaliczenia praktyk w ramach płatnych staży finansowanych przez projekt „Dobre Staże”.

czytaj dalej...