Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Seminarium wydziałowe 11.12.2018.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na seminarium: "Potranslacyjne mechanizmy transportu i sortowania białek w komórkach eukariotycznych".
Dr Łukasz Opaliński, Zakład Inżynierii Białka.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 04.12.2018.

04.12.2018., godzina 9:15, sala 1.03.

Zapraszamy na jutrzejsze seminarium wydziałowe, podczas którego zaprezentowane zostaną dwa tematy.

czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie naboru w Programie im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała, że pierwszy nabór wniosków w Programie im. Bekkera został rozstrzygnięty. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców.

czytaj dalej...

Konkursy na stanowisko wykonawcy w projekcie

Wydział Biotechnologii ogłasza konkursy na stanowiska wykonawców w projekcie „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” dla osób o statusie doktoranta w dziedzinie biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej lub pokrewnej.

czytaj dalej...

Laureatka konkursu POWROTY

Z radością informujemy, że jednym z czterech projektów wyłonionych w konkursie POWROTY, organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, jest projekt "Cytotoksyczne koniugaty typu peptibodies skierowane przeciw receptorom fibroblastycznych czynników wzrostu (FGFR)", realizowany przez dr Annę Szlachcic z Zakładu Inżynierii Białka.

czytaj dalej...

Poszukiwani kandydaci na stanowisko adiunkta w Pracowni Białek Jądrowych

Poszukiwani kandydaci na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych, do realizacji projektu E-Rare-3 Treat HGPS.

czytaj dalej...

Wyniki konkursu OPUS 15

Z przyjemnością informujemy, że w rozstrzygniętym niedawno konkursie Narodowego Centrum Nauki - OPUS 15 - wyłonione zostały 3 projekty z naszego Wydziału.

czytaj dalej...

Postmodelizm. Dzień z programem R

24.11.2018., start o godzinie 10:00.
Zapraszamy na kolejne, całodniowe warsztaty: "Postmodelizm. Jak analizować i prezentować modele uczenia maszynowego?"

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 20.11.2018.

20.11.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe "Własności kodu genetycznego i presji mutacyjnej".
Dr Paweł Błażej, Zakład Bioinformatyki.

czytaj dalej...

Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, organizowanych przez Biuro Karier UWr, które odbędą się 29.11.2018. w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

czytaj dalej...