Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

29 września zapraszamy studentów I roku na uroczystą immatrykulację oraz spotkanie z władzami Wydziału oraz opiekunem roku.

czytaj dalej...

Utrudnienia w korzystaniu z Biblioteki Uniwersyteckiej

Informujemy, że w dniach 20-29 września nie będzie czynny katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej (i bibliotek specjalistycznych) oraz nie będzie można dokonywać: wypożyczeń, zwrotów i prolongaty książek, rozliczeń kart obiegowych, a także zapisywać się do BUWr.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 19.09.2017.

19.09.2017, godz. 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy pracowników i studentów na seminarium wydziałowe pt: "Ocena właściwości fizyko-chemicznych modelowych błon lipidowych modyfikowanych przez homologi 5-n-alkilorezorcynoli", mgr Patrycja Zawilska.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 05.09.2017.

05.09.2017, godzina 9:15, sala 1.03.

Z przyjemnością zapraszamy na pierwsze po wakacjach seminarium wydziałowe: "Wpływ lipidów rezorcynolowych na stan fizjologiczny i morfologiczny komórek linii HepG2 traktowanych alkoholem etylowym", mgr Adriana Piwoni.

czytaj dalej...

Studia doktoranckie w Zakładzie Cytobiochemii

Zakład Cytobiochemii poszukuje kandydata do realizacji studiów doktoranckich związanych z realizacją zadań w ramach projektu NCN Opus 11, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla.

czytaj dalej...

Studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki

Zakład Biofizyki poszukuje dwóch doktorantów-stypendystów.

czytaj dalej...

Studia doktoranckie w Pracowni Biologii Medycznej

Pracownia Biologii Medycznej poszukuje kandydatów do realizacji studiów doktoranckich związanych z realizacją zadań w ramach projektów Opus 9 i Opus 12.

czytaj dalej...

Rekrutacja do projektów w Pracowni Białek Jądrowych

Pracownia Białek Jądrowych poszukuje chętnych do wykonania pracy magisterskiej oraz doktorskiej, a także kandydatów na stanowisko "postdoca" w ramach projektów Opus 11, COST i E-RARE.

czytaj dalej...

Studia doktoranckie w Zakładzie Patologii Komórki

Zakład Patologii Komórki poszukuje dwóch doktorantów-stypendystów w ramach Projektu Sonata Bis 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczką projektu jest dr Antonina Mazur.

czytaj dalej...

Zaproszenie na wykład

Pracownia Białek Jądrowych zaprasza na wykład swojego gościa, prof. Yosefa Gruenbauma (The Alexander Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem) pt. "Regulation of nuclear mechanics in health and disease states”.
Wykład odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 o godzinie 12:00 w sali 1.03.

czytaj dalej...