Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Aktualności

Studia doktoranckie w Zakładzie Genomiki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich w Zakładzie Genomiki.

czytaj dalej...

Konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie

Wydział Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie "Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1" dla osób o statusie doktoranta w dziedzinie biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej lub pokrewnej.

czytaj dalej...

Studia doktoranckie w Zakładzie Biofizyki

Zapraszamy do zapoznania się ofertą studiów doktoranckich w Zakładzie Biofizyki.

czytaj dalej...

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 września 2018 r. o godzinie 10:00, w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Świderskiej pt. „Koniugat zasadowego fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF2) zawierający dwa związki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania”.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 29.06.2018.

29.06.2018, godzina 10:00, sala 1.05.
Zapraszamy na dodatkowe seminarium wydziałowe podczas którego wystąpi gość, Rudy Covis (University of French Guiana) i przedstawi, w języku angielskim, prezentację pt.: "Efficient use of marine renewable raw materials for the development of original chemically modified polysaccharide using “blue” process".

czytaj dalej...

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych. PREZENTACJA

W dniu 16 października 2017 r. MNiSW ogłosiło wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

czytaj dalej...

Stypendium dla doktorantów

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jakie daje Studencki Program Stypendialny, ustanowiony przez Prezydenta i Radę Miejską Wrocławia, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Akademickie.

czytaj dalej...

Seminarium wydziałowe 26.06.2018.

26.06.2018., godzina 9:15, sala 1.03.
Zapraszamy na seminarium wydziałowe: "Fragmenty przeciwciał oraz peptydy specyficzne wobec FGF1, FGF2 i FGFR1".
Mgr Julia Chudzian, Zakład Inżynierii Białka.

czytaj dalej...

Stypendium dla cudzoziemców w wakacje

czytaj dalej...