Mail Calendar USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laboratory of Nuclear Proteins

Selected publications

  1. Zaremba-Czogalla M., Piekarowicz K., Wachowicz K., Kozioł K., Dubińska-Magiera M., Rzepecki R. (2012) „The Different Function of Single Phosphorylation Sites of Drosophila melanogaster Lamin Dm and Lamin C.” PLoS One 7(2): e32649
  2. Zaremba-Czogalla M, Gagat P, Kozioł K, Dubińska-Magiera M, Sikora J, Dadlez M, Rzepecki R. (2011) „Identification of new in vivo phosphosites on lamin Dm – the evidence of heterogeneity of phosphorylation sites in different Drosophila tissues.” Nucleus 2(5):478-88
  3. Zaremba-Czogalla M, Dubińska-Magiera M, Rzepecki R (2011) „Laminopathies: the molecular background of the disease and the prospects for its treatment.” Cell Mol Biol Lett. 16(1):114-48 link1 link2
  4. Chmielewska M., Dubińska-Magiera M., Sopel M., Rzepecka D., Hutchinson C.J., Goldberg M.W. and Rzepecki R. (2010) „Embryonic and adult isoforms of XLAP2 from microdomains associated with chromatin and nuclear envelope.” Cell and Tissue Research, 344(1): 97–110
  5. Zaremba-Czogalla M, Dubińska-Magiera M, Rzepecki R, (2010) „Nowe funkcje lamin-starzy znajomi w nowym świetle” Postępy Biologii Komórki, 37, 3: 1-18
  6. Dubińska-Magiera M, Zaremba-Czogalla M, Rzepecki R, (2010) „Białka szkieletu jądrowego i otoczki jądrowej w przebiegu cyklu komórkowego – znane białka w nowych rolach” Postępy biochemii, 56, 4: 1-11
  7. Georgia Salpingidou, Ryszard Rzepecki, Elena Kiseleva, Carol Lyon, Birgit Lane, Kasia Fusiek, Ania Golebiewska, Shoena Drummond, Terry Allen, Juliet A. Ellis, Carl Smythe, Martin W. Goldberg and Christopher J. Hutchison, (2008) „NEP-A and NEP-B both contribute to nuclear pore formation in Xenopus eggs and oocytes” Journal of Cell Science , 121, 706-716.
  8. Rzepecki R., Fisher P.A., (2002), “In vivo phosphorylation of Drosophila melanogaster nuclear lamins during both interphase and mitosis”, Cellular and Molecular Biology Letters, 7, pp 859-876.
  9. Rzepecki R., (2002), “The nuclear lamins and nuclear envelope”, Cellular and Molecular Biology Letters, 7, pp 1019-1035.
  10. Rzepecki R., Fisher P.A., (2000), “During both interphase and mitosis, DNA topoisomerase II interacts with DNA as well as RNA through the protein’s C-terminal domain”, Journal of Cell Science, 113, 1635-1647.