Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Interdyscyplinarne Studia

Uniwersytet Wrocławski jako pierwszy w Polsce, w roku akademickim 1986/87, utworzył studia na kierunku biotechnologia przy ówczesnym Instytucie Biochemii Wydziału Nauk Przyrodniczych.

W 2006 roku powołano odrębny Wydział Biotechnologii.

Kierunek biotechnologia jest wyjątkowo interdyscyplinarny, co stawia go w dobrym świetle w perspektywie szukania pracy.

Studia biotechnologiczne przygotowują teoretycznie i praktycznie do stosowania biotechnologii w takich dziedzinach jak:

 • medycyna
 • działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa
 • przemysł farmaceutyczny
 • mikrobiologia
 • biopreparacja i kontrola jakości biopreparatów
 • chemia gospodarcza
 • przemysł spożywczy
 • rolnictwo i przemysł paszowy

Studenci w ramach zajęć poznają pracę w laboratorium oraz korzystają ze specjalistycznego sprzętu służącego do:

 • analizy DNA
 • nowoczesnej hodowli roślin
 • wytwarzania związków produktów o znaczeniu gospodarczym

Biotechnologia oferuje program studiów w języku angielskim ( Studies in Biotechnology ).