Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Praca po studiach

Oferty pracy

Oferty pracy

Sylwetka absolwenta  studiów biotechnologicznych  I  i  II  stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim

Absolwent biotechnologii I stopnia legitymuje się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.
Mogą pracować w następujących dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów:

  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki służby zdrowia
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy
Firmy współpracujące z Wydziałem

Firmy współpracujące z Wydziałem