Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zamówienia publiczne

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2014 r. wprowadza się nowy Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 99/2014 Rektora UWr. z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Zamówienia publiczne w danym roku kalendarzowym