Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Wideoprezentacja

Materiał promocyjny Wydziału Biotechnologii – Opis wideoprezentacji

Uwaga! W wideoprezentacji podany jest stary adres dziekanatu. Nasz nowy adres jest następujący:

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław
tel: +48 71 375-2995 (-6368)