Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Seminaria Wydziału

Lista Seminariów Wydziału Biotechnologii

2016 rok

dr Tomasz Trombik (Zakład Biofizyki) Badania molekularnych interakcji i dynamiki w błonie cytoplazmatycznej; 31.01.2017 godzina 9:15, sala 1.03

dr Antonina Mazur (Zakład Patologii Komórki) Nieoczywista żelsolina; 13.12.2016, godzina 9:30, sala 1.03

mgr Patrycja Skut (Zakład Mikrobiologii Molekularnej) Wpływ poziomu topoizomerazy I na cykl komórkowy Mycobacterium smegmatis; 6.12.2016, godzina 9:15, sala 1.03

mgr Joanna Szczepaniak (Zakład Biotransformacji) Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans; 29.11.2016, godz. 9.15,  sala 1.03

dr Michał Grzybek (Membrane Biochemistry, Paul Langerhans Institute Dresden, Medical Faculty TU Dresden), Modulacja aktywności Receptora Naskórkowego Czynnika Wzrostu przez lipidy (Modulation of Epidermal Growth Factor Receptor activity by lipids); 22.11.2016, godz. 9:00; sala 1.03

dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof.nadzw. UWr  (Zakład Mikrobiologii Molekularnej) Jak rozmieścić dziesiątki chromosomów w komórce bakteryjnej? – rola białek segregacyjnych u Streptomyces; 8.11.2016, godz. 9.15; sala 1.03

mgr Aleksandra Borek (Zakład Inżynierii Białka) Selekcja, optymalizacja i charakterystyka fragmentów przeciwciał scFv i scFv-Fc anty-FGFR2 oraz ich koniugacja z cytostatykami;  4.10.2016, godz. 9.15; sala 1.05

mgr Aoife Corcoran (Zakład Biotechnologii BiałekInvestigating calcemic and non-calcemic activities of new Vitamin D2 analogues via in-vitro and in-vivo studies; 06.09.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Aleksandra Adamowicz (Zakład Biologii Molekularnej Komórki) Wpływ zmian w mitochondrialnej translacji na globalny transkryptom, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ekspresji genomu chloroplastowego oraz komunikacji pomiędzy chloroplastami i jądrem; 28.06.2016, godz. 9.00-9:45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Aleksandra Marchwicka (Zakład Biotechnologii Białek) Regulacja genu receptora dla witaminy D przez dwa różne szlaki sygnałowe; 28.06.2016, godz. 8.15-9:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Tomasz Kochańczyk (Zakład Chemii Biologicznej) Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 ; 14.06.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Aleksandra Sokołowska-Wędzina (Zakład Inżynierii Białka) Selekcja fragmentów przeciwciał wobec receptora 1 czynnika wzrostu fibroblastów w celu zastosowania ich w terapii przeciwnowotworowej; 07.06.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Katarzyna Piekarowicz (Pracownia Białek Jądrowych) Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii; 24.05.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Magdalena Machowska (Pracownia Białek Jądrowych) Wpływ jądrowo ukierunkowanej maspiny na komórki nowotworu piersi oraz przygotowanie nośnika dla leku genetycznego; 17.05.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Magdalena Donczew (Zakład Mikrobiologii Molekularnej) Analiza dynamiki wzrostu, różnicowania i segregacji chromosomów u Streptomyces venezuelae; 10.05.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr Michał Surma (Lipotype GmbH, Drezno) Nienasycone kwasy tłuszczowe ω-3 kierują różnicowaniem fenotypu błony mezynchymalnych komórek macierzystych promując osteogenezę. 22.03.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr hab. Rafał Bartoszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) miR-429 a regulacja szlaku HIF; 08.03.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Prof. Yanusz Wegrowski (UMR CNRS, Faculté de Médecine, Reims, France) Kontrola zachowania komorki prawidlowej i nowotworowej przez matrykiny macierzy; 07.03.2016, godz. 9.30-10.30; sala seminaryjna (0.30) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr Patrycja Dubielecka (Brown University, Providence, USA) Wpływ mikrośrodowiska na notwotworowe komórki macierzyste i oporność lekową; 1.03.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Prof. Hildgund Schrempf (Uniwersytet w Osnabruek, Niemcy) Relevance of streptomycetes for ecology, medicine and biotechnology; 23.02.2016, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr Aleksander Czogalla (Zakład Cytobiochemii) Krok w stronę biologii syntetycznej: technologia DNA origami w biofizyce błon;  26.01.2016,  godz. 9.15-10:00;  sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

2015 rok

Dr Robert Żarnowski (Department of Medicine, University of Wisconsin-Madison, USA) The Extracellular Matrix – Giving Structure and Functionality to Microbial Biofilms; 01.12.2015, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Anna Serwotka-Suszczak (Zakład Inżynierii Białka), Koniugaty białek wiążących integrynę αvβ3 i HER2 do wykorzystania w terapiach przeciwnowotworowych, 27.10.2015, godz. 9:00-09:45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Izabela Michalczyk (Zakład Cytobiochemii), Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska w komórkach Jurkat T, 09.06.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Dominik Lipka (Zakład Lipidów i Liposomów) Nowa liposomowa formulacja antybiotyków z grupy antracyklin; 26.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Odwracalna agregacja większej podjednostki jako strategia regulacji Rubisco w odpowiedzi na zmianę natężenia światła z umiarkowanego na niskie; 19.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Aleksandra Boba (Zakład Biochemii Genetycznej) Terpenoidy w odpowiedzi lnu na fuzariozę; 12.05.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Prof. Jarema Malicki (The University of Sheffield, UK) Cilia-Mediated Signal Detection in Eukaryotic Cells; 29.04.2015, godz. 11.30-13:00;  sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Joanna Bober (Zakład Inżynierii Białka) Wewnątrzkomórkowe białka partnerskie czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGF1); 28.04.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Aleksandra Simiczyjew (Zakład Patologii Komórki) Zróżnicowanie funkcjonalne cytoplazmatycznych izoform aktyny w procesie migracji komórek nowotworowych; 21.04.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Kamil Kostyn (Zakład Biochemii Genetycznej) Metabolizm ziemniakow z ekspresja genu hydroksylazy tyrozyny z Rattus norvegicus; 03.03.2015, godz.9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Anna Kulma (Zakład Biochemii Genetycznej) Biotechnologiczna poprawa odporności roślin na patogen na przykładzie lnu; 17.02.2015, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Adam Pomorski (Pracownia Chemii Biologicznej) Otrzymanie i charakterystyka barwników biarsenowych stosowanych do selektywnej modyfikacji białek; 20.01.2015, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Magdalena Żuk (Zakład Biochemii Genetycznej) Len GM-CHS źródłem surowca o wieloaspektowym zastosowaniu; 13.01.2015, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

2014 rok

Christoph Weigel (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) OriC-type replication origins in marine picocyanobacteria & more; 16.12.2014, godz. 9.00-9:45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Ahmed Mohamed Zeitoun (Department of Genetic Biochemistry) Biochemical composition of GM Flax and it’s relation to plant productivity; 9.12.2014, 9.00-9:45 a.m.; lecture hall (1.05) in the building of Faculty of Biotechnology

mgr Monika Styrczewska (Zaklad Biochemii Genetycznej) Hydrofobowe składniki opatrunku z włókna lnianego – identyfikacja i właściwości; 02.12.2014, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Magdalena Wezner-Ptasińska (Zakład Inżynierii Białka) Konstrukcja i selekcja bibliotek fagowych opartych o powtórzenia bogate w leucynę; 25.11.2014, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr inż. Marta Preisner (Zakład Biochemii Genetycznej) Len transgeniczny jako źródło udoskonalonego włókna. Manipulacja metabolizmem polimerów ściany komórkowej włókna lnianego.; 18.11.2014, godz. 9.15-10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Monika Toporkiewicz (Zakład Cytobiochemii) Kierowana, liposomowa postać leku genetycznego do leczenia nowotworów krwi; 28.10.2014, godz. 9.15- 10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Justyna Meissner (Zakład Cytobiochemii) Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi; 21.10.2014, godz. 9.15- 10:00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Sławomir Jabłoński (Zakład Biotransformacji) Modelowanie procesu fermentacji metanowej z wykorzystaniem ADM1; 14.10.2014, godz. 9.00- 9:45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Wioleta Wojtasik (Zakład Biochemii Genetycznej) Ocena znaczenia polimerów ściany komórkowej w odpowiedzi lnu na fuzariozę; 07.10.2014, godz. 9.15- 10.00; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Jerzy Gubernator (Zakład Lipidów i Liposomów) Zastosowanie nowych metod aktywnego zamykania leków w opracowaniu liposomalnych postaci antracyklin i ich pochodnych; 24.06.2014, godz. 9.00- 9.45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Paweł Zatwarnicki (Zakład Biofizyki) Cytochromy sinicowe – struktura a właściwości; 24.06.2014, godz. 9.45- 10.30; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr Christoph Weigel (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) Epsilon-proteobacteria: parABS and FtsK/KOPS a contribution from bioinformatics; 17.06.2014, godz. 12.00- 13.00; sala seminaryjna (0.30) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Dorota Dziadkowiec (Zakład Biotransformacji) Rola nowych mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu stabilności genomu; 17.06.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Michał Kostaś (Zakład Biotechnologii Białek) Udział fibroblastycznych czynników wzrostu 1 i 2 (FGF1 i FGF2) w procesie apoptozy; 10.06.2014, godz. 9.45 – 10.30; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Małgorzata Zakrzewska (Zakład Inżynierii Białka); Ludzki czynnik wzrostu fibroblastów 1 i jego receptory – mechanizm przekazywania sygnału, internalizacji i translokacji; 10.06.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Przemysław Bernat (Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego) Degradacja i detoksykacja organicznych związków cyny przez szczepy grzybów mikroskopowych i promieniowca; 03.06.2014, godz. 9.45 – 10.30; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Elwira Smakowska (Zakład Biologii Molekularnej Komórki) Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych; 03.06.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.05) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Przemysław Gagat (Zakład Genomiki) Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella; 27.05.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr inż. Mateusz Tykierko (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe) Infrastruktura informatyczna dla nauki polskiej; 20.05.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Katarzyna Pala (Zakład Inżynierii Białka) Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek superparamagnetycznych; 06.05.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Dorota Nowak (Zakład Patologii Komórki) Udział aktyny i białek z nią oddziałujących w procesie migracji komórek nowotworowych; 29.04.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr inż. Magdalena Skólmowska ( Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Enzymosomy antyoksydacyjne – otrzymywanie, badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania w przechowywaniu nasienia knurów; 15.04.2014, godz. 9.30 – 10.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Joanna Podkalicka (Zakład Cytobiochemii) The effect of MPP1 on organization of microdomains in plasma membrane.; 01.04.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Marcin Szafran (Zakład Mikrobiologi Molekularnej) Wysokoprocesywna topoizomeraza I ze Streptomyces coelicolor – dynamika procesu relaksacji DNA oraz rola biologiczna enzymu; 11.03.2014, godz. 9.15 – 10.00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Hanna Baurska (Zakład Biotechnologii Białek) Structure-function analysis of vitamin D(2) analogs as potential inducers of differentiation in acute myeloid leukemia patients blasts and cell lines.; 04.03.2014, godz. 9.15 – 10.00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

Dr. Jonathan S. Harrison (Division of Hematology, Dept. of Medicine, Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, New Jersey) Vitamin D and its analogs for  treatment of Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplasia: An overview of pre-clinical and clinical data; 25.02.2014, godz. 9.30 – 10.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Marcin Bielecki (Zakład Biochemii) Charakterystyka białek kodowanych przez operon hmu z Porphyromonas gingivalis i innych bakterii; 04.02.2014, godz. 9.00 – 9.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

2013 rok

 dr Anna Krasowska (Zakład Biotransformacji) Czynniki stresujące drożdże i drożdżaki i co z tego wynika dla ludzi?; 03.12.2013, godz. 9.30 – 10.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Justyna Korycka (Zakład Cytobiochemii)Identyfikacja produktów genów ZDHHC w komórkach hematopoetycznych oraz w komórkach nowotworowych pochodzenia hematopoetycznego i nabłonkowego. Wpływ białek DHHC na cykl komórkowy komórek erytroidalnych; 26.11.2013, godz. 8.30 – 9.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Karol Kozak (Medical Faculty of Technical University of Dresden) Analiza danych z interferencji RNA – jako sposób przewidywania funkcji genów w komórkach ssaków; 5.11.2013, godz. 10.00 – 10.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Grzegorz Bulaj (University of Utah)Discovering and Converting Neuroactive Peptides into Drug Leads for Pain and Epilepsy; 29.10.2013, godz. 10.00 – 10.45; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Tomasz Janek (Zakład Biotransformacji) Izolacja, identyfikacja oraz charakterystyka właściwości biomedycznych biosurfaktantów; 15.10.2013, godz. 9.15 – 10.00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Małgorzata Kwaśniak (Zakład Biologii Molekularnej Komórki) Dialog mitochondrialno-jądrowy w odpowiedzi na zaburzenie translacji mitochondrialnej u Arabidopsis; 15.10.2013, godz. 8.30 – 9.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Maciej Sobczyński (Zakład Genomiki) Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmu genetycznego do badania proteomów; 08.10.2013, godz. 9.15 – 10.00; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

mgr Krystian Bączkowski (Zakład Genomiki) Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych; 08.10.2013, godz. 8.30 – 9.15; sala wykładowa (1.03) w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii

dr Joanna Porankiewicz-Asplund (Agrisera – Swedish commercial and custom antibody producer) Kruczki i wpadki przy produkcji przeciwciał i w technice western blot – czyli jak uzyskać dobre wyniki? 04.07.2013, godz. 13;  sala 148, ul. Przybyszewskiego 63

mgr Marta Migocka-Patrzałek (Zakład Patologii Komórki) Aktyna w jądrze komórek nowotworowych; 27.06.2013, godz. 12.00; sala 170, ul. Przybyszewskiego 63