Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

WYBORY 2020

Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o dokonaniu przez Wydziałowe Kolegium Elektorów wyboru dr hab. Doroty Nowak, prof. UWr na kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o dokonaniu wyboru przedstawicielek do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W związku z Wydziałową Debatą Wyborczą zaplanowaną w dniu 16.06.2020 r., informujemy, iż spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.
Deklaracja programowa kandydatki na Dziekana Wydziału Biotechnologii dr hab. Doroty Nowak, prof. UWr.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu Profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku Profesora Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym Profesorów i Profesorów Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich niebędących Profesorami lub Profesorami Uniwersytetu zwołanym w celu wyboru przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii dotyczące postępowania w sprawie wyłonienia kandydata na Dziekana Wydziału.

 

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zgłoszonych wstępnych kandydatach na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

 

Zawiadomienie Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o zwołaniu wydziałowej debaty wyborczej Wydziału Biotechnologii.

 

Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Biotechnologii zwołane w celu wyboru kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.