Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Ogłoszenia

Akademia Biznesu Akme

Zapraszamy studentów na  panel dyskusyjny pt. "Od Zera do Milionera" z udziałem ludzi biznesu, który odbędzie się  w dniu 31.03.2016, g. 15.00, Sala 1.D Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. "D", ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław.

czytaj dalej...

Szkolenie BHP

UWAGA!  Studenci I roku w roku akademickim 2015/2016 pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 15.10.2015r.-31.1.2016r. w formie e-learningu oraz rozpoczynający naukę na I roku studiów (nabór międzysemestralny)

czytaj dalej...

Opłaty za powtarzanie zajęć

Informacja w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne -  powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat.

czytaj dalej...

Projekt badawczy „Młodzi na rynku pracy”

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów do współpracy w przeprowadzeniu projektu badawczego "Młodzi na rynku pracy". W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety. Dziękujemy :)

czytaj dalej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 13 października 2015 r. o godz.1300 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Aleksandry Boby pt. Terpenoidy w odpowiedzi lnu na fuzariozę”.

czytaj dalej...

Dodatkowy termin egzaminów dyplomowych

Data : 21.07.2015
Przewodniczący Komisji : Prof. dr hab. Wiesław Wątorek

Przypominamy, że formularz „Zgłoszenie obrony pracy dyplomowej” należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 16 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

czytaj dalej...

Warsztaty dla doktorantów w ramach KNOW

Dzisiaj zostały uruchomione zapisy dla doktorantów na  warszaty w ramach KNOW. Wnioski należy składać poprzez system KNOW.

Termin składania wniosków upływa 29 maja 2015 ( w piątek).

czytaj dalej...

Płatne staże zagraniczne dla studentów

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w płatnych stażach zagranicznych organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty aplikacyjne na staże zagraniczne będą przyjmowane w Biurze Karier w...

czytaj dalej...

Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka

"Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka" - bezpłatne szkolenie dla studentów.

Zobacz  plakat.

 

czytaj dalej...

Program MENTORING DLA STUDENTÓW

Więcej informacji o Programie Mentoringowym znajduje się na stronie internetowej Biura Karier www.careers.uni.wroc.pl w Strefie Studenta w zakładce Program Mentoring dla Studentów

czytaj dalej...