Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Kształcenie na odległość w UWR

W związku z zarządzeniem Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Kształcenia na Odległość przeprowadza szkolenia z zakresu kształcenia komplementarnego (blended learning) dla tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem zajęć dydaktycznych w formie kursu internetowego.

Powyższe szkolenia będą prowadzone drogą internetową na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego (e-edu.cko.uni.wroc.pl). Termin pierwszego szkolenia: 21 listopada – 16 grudnia 2016 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu zapraszamy do dołączenia do grupy e-learning na dostępnej w ramach uniwersyteckiej usługi Office 365 platformie yammer (https://www.yammer.com/uwr.edu.pl/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=8633974&view=all), gdzie znajdują się materiały, dotyczące kształcenia na odległość, oraz bezpośredni link do formularza rejestracji na szkolenia. Członkostwo w grupie ograniczone jest do pracowników UWr, w związku z tym trzeba poprosić o dołączenie do grupy.

Szkolenia z zakresu kształcenia na odległość będą organizowane cyklicznie, w każdym semestrze. W jednym szkoleniu może wziąć udział nie więcej niż 20 osób.

W sprawach związanych z kształceniem na odległość za pośrednictwem uniwersyteckiej platformy e-learningowej E-EDU prosimy o kontakt na adres mailowy Centrum Kształcenia na Odległość – cko@uwr.edu.pl