Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Zaproszenie na wykład

Polskie Towarzystwo Biochemiczne zaprasza na wykład prof. dr hab. Leszka Kaczmarka (Instytut Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego PAN) pt.: „Cięcie, które łączy mózg i umysł: metaloproteaza macierzowa, MMP-9 w kontroli plastyczności synaptycznej”.

Wykład odbędzie się 17.11.2017. o godz. 16:00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych UWr, ul. Sienkiewicza 21.