Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Zaproszenie na spotkanie na temat Konstytucji dla Nauki (Ustawy 2.0)

W imieniu Pani Dziekan dr hab. Doroty Nowak zapraszamy wszystkich pracowników na spotkanie poświęcone ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które odbędzie się we wtorek 30.10., o godzinie 9:15, w sali 1.03.