Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Laureaci w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że kolejnymi doktorantami-stypendystami w projekcie OPUS 11 finansowanym przez NCN pt.:. „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre 11” kierowanym przez prof. dr hab. Artura Krężla, zostali p. mgr Józef Ba Tran, p. mgr Olga Kerber oraz p. mgr Manuel David Peris-Diaz.